קורסי מקצוענים חמים

דיני עבודה ומשפט

יחסי עובד – מעביד, הסכמי עבודה, כללים וחוקים, תנאי העסקה והסדרים פנסיוניים
הגורם המשמעותי והבולט ביותר עמו בא העובד במגע בארגון, הינו המנהל הישיר. כחלק מאתגרי היומיום שמעמיד בפנינו עולם הניהול, קיים תחום דיני עבודה. במקרים בהם למנהל אין את הידע המתאים, עליו לפתח תלות בגורם נוסף בארגון אשר מתווה את הדרך בהתמודדות מול העובד.
מאידך, כל עובד בארגון (גם מנהלים) צריכים להעלות את מודעותם למרכיבים של דיני עבודה בשכר, בחוזה העסקתם, בשינוי תנאים ועוד.
קורס זה מציע למנהלים לרכוש את הידע הרלוונטי אשר ישמש גם אותם, ברמה האישית, וגם באינטראקציה הראשונית עם העובד יאפשר להם לספק את המידע הרלוונטי במטרה למצוא מענה לסוגיה אותה הציג בפני המנהל.
הקורס באופן ממוקד עוסק בהקשרם של דיני עבודה בשוק העסקים בזירה המקומית, קביעת קיום יחסי עובד – מעביד, הסכמי עבודה, תנאי העסקת עובדים ועוד נושאים רבים הקשורים לדיני עבודה שעל כל מנהל, אשר תחתיו עובדים, קריטי להכיר.

Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2

This course is your first step towards success as an Oracle professional, designed to give you a firm foundation in basic database administration. In this class, you'll learn how to install and maintain an Oracle database. You will gain a conceptual understanding of the Oracle database architecture and how its components work and interact with one another. You will also learn how to create an operational database and properly manage the various structures in an effective and efficient manner including performance monitoring, database security, user management, and backup/recovery techniques. The lesson topics are reinforced with structured hands-on practices. This course is designed to prepare you for the corresponding Oracle Certified Associate exam.

The course does not cover the following key Grid technologies:
(1) Enterprise Manager Grid Control
(2) Real Application Clusters
(3) Streams
(4) Data Guard.

These technologies are addressed by the following courses:
(1) Oracle Enterprise Manager 11g Grid Control
(2) Oracle Database 11g: RAC Administration
(3) Oracle Database 11g: Implement Streams
(4) Oracle Database 11g: Data Guard Administration

Learn To:

  • Install Oracle Grid Infrastructure
  • Create and manage users
  • Install and Configure Oracle Database
  • Create and manage storage structures
  • Administer the Oracle Database
  • Backup and Recovery

 

 

Introduction to Networking Technologies – The Practical Approach

תחום תקשורת הנתונים עובר בשנים האחרונות שינויים רבים והתפתחויות מואצות. בקורס זה ילמד נושא תקשורת הנתונים, תוך מתן דגש לנושאים הפרקטיים להם נידרש בבואנו להקים רשת תקשורת נתונים. בקורס זה יינתן הרקע הבסיסי להבנת רשת התקשורת ודרך פעולתה, מהמחשב בבית או במשרד ועד למחשב או השרת בצד השני של הרשת.
הקורס ייתן הבנה מודולארית של מבנה הרשת, על כל היבטיה ורכיביה, החל מרשתות TCP/IP , פרוטוקולי WAN ו- LAN,  ויישומים מתקדמים כגון אבטחת מידע, שליטה ובקרה.


קורס זה בא לתת סקירה מעמיקה של נושאים אלה, כולל הבנה בפרוטוקולים ושרותיי התקשורת השונים, והבנת משמעותם מבחינת היישומים העובדים מעל הרשת. בקורס זה יילמדו גם הגדרות בסיסיות של רשת, באופן שיאפשר ללומד הכרות עם ציוד תקשורת מסוגים הנפוצים בשוק. כמו כן, בקורס יינתנו מעבדות בסיסיות בתקשורת
נתונים, וזאת על מנת שבסיומו יוכל המשתתף לבצע משימות אלו במקום עבודתו.

Extreme Java

Although Java is considered a relatively easy to use language, it has many sophisticated mechanisms and delicate points that are in many cases not fully utilized or even known to developers. A proper use of these mechanisms and "under the hood" structures greatly enhances code optimization and fine tuning.
This advanced course focuses on these fine points and internal mechanisms and provides the “behind the scene” understanding of core Java libraries and the JVM internals. The knowledge gained in the course will significantly improve developers' ability to write more efficient and robust code.
The course includes many examples and hands-on exercises through which the material is demonstrated and practiced. The course is based on Java6 and provides a peek at Java7's new features.
 

Java Programming

Java היא אחת משפות התכנות הפופולריות ביותר. זוהי שפה מונחית עצמים, ניידת, מהירה ועשירה. ג'אווה מספקת שירותים רבים "מחוץ לקופסא" (למשל ניהול זכרון ואבטחה), שעוזרים למפתח להיות יותר יעיל. קורס התכנות ב-Java מיועד לכל מי שמעוניין להיכנס ל-"עולם ה-Java", וכולל הרבה דוגמאות ותרגילים מעשיים באמצעותם מודגם ומתורגל חומר הלימוד. הקורס מתבסס על Java 6.

 

Java is one of the most popular programming languages.
It is an Object Oriented, portable, fast and rich language. Java provides many services out of the box (e.g. memory management, security) which help developers be more productive.
The course is intended for anyone who wants to enter the ‘Java World’.
The course includes many examples and hands-on exercises through which the material is demonstrated and practiced.
The course is based on Java 6.

Programming the .NET Framework 4.0/4.5 with C# 5.0

 

Microsoft's .NET Framework presents developers with unprecedented opportunities. From 'geo-scalable' web applications to desktop and mobile platform applications - all can be built with equal ease, using substantially the same skill-set. But to make the most of this potential, developers must have a thorough grasp of core language skills. This course is intended for developers who will use C# to write .NET Framework applications and who are new to the C# programming language and the .NET Framework.

This includes those currently working with Visual Basic 6.0, C++ or Java. This 5-day intensive workshop concentrates on the C# programming language, The Common Language Runtime (CLR) and the .NET base class library, to prepare delegates fully in readiness for exploring the .NET Framework. From basic procedural syntax to sophisticated object-oriented programming techniques, delegates will learn how to write .NET applications with code that is robust, maintainable and efficient. The course is presented as a mixture of lectures and hands-on exercises. Practical sessions follow each topic, designed to reinforce the points covered.  

VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage

VMware vSphere: Install, Configure, Manage is our best-selling course. It features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere® 6, which includes VMware ESXi™ 6 and VMware vCenter Server™ 6. This course will give you a solid understanding of how to administer a vSphere infrastructure for an organization of any size.

The course includes - vSphere 6 Foundations Exam, number 2V0-620 and Data Center Virtualization Exam, number 2V0-621, given as a course benefit, for getting your VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization certification (VCP6-DCV).

Administering System Center 2012 Configuration Manager

This course describes how to configure and manage a System Center 2012 R2 Configuration Manager site and its associated site systems. The course focuses on day-to-day management tasks for System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Implementing Content Management Solutions with SharePoint 2013

הפלטפורמה החדשה של SharePoint מציעה מגוון רחב של שיפורים ויכולות חדשות המקלות על עבודתו של המיישם ומסייעת לו לבנות בקלות רבה יותר אתרים, לנהל תוכן וליצוק תכנים.
הקורס נבנה בהתאמה לצרכים הקיימים בשוק הישראלי ולאור הניסיון הרב שהצטבר בקרב צוות המדריכים שמיומנים בניסיון מעשי בבניית פתרונות ופרויקטים המבוססים על הפלטפורמה.

ניהול מערך המכירות

הקורס מיועד להקנות כלים לתכנון פעילות מכירה באמצעות צוות אנשי מכירות, וכן ידע ברמה הטקטית לביצוע פעולה של איתור, מיון וגיוס אנשי מכירות, הדרכתם, הנעתם והפעלתם לביצועי שיא.
הקורס יקנה מגוון רחב של כלים, מיומנויות וידע, תוך שילוב מרצים מן השורה הראשונה, שיבטיחו ויחזקו את יכולתו של צוות אנשי מכירות לגרום לתוצאות וליעדים הרצויים והמתוכננים.

Automating Administration with Windows PowerShell 4.0

Learn how with Windows PowerShell 4.0, you can remotely manage single or multiple Windows-based servers and automate day-to-day management and administration tasks.

This five day course provides students with the fundamental knowledge and skills to use Windows PowerShell 4.0 for administering and automating administration of Windows based servers. It focuses on primary Windows PowerShell command-line features and techniques, and will provide prerequisite skills supporting many different Microsoft products. This includes Windows Server, Windows Client, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center, and more. In keeping with that goal, this course will not focus on any one of those products, although Windows Server (which is the common platform for all of those) will serve as the example for the techniques being taught.

In this five day course you will learn to execute and monitor scripts more efficiently through more robust session connectivity, workflow capabilities, improved job scheduling, and Windows PowerShell Web Access. Learn Windows PowerShell with greater ease through improved cmdlet discovery and simplified, consistent syntax across all cmdlets. Write Windows PowerShell scripts quicker and more intuitively through the new Integrated Scripting Environment (ISE) that enables script sharing, which connects IT pros to a larger Windows PowerShell user community. Learn all this and more in this five-day Microsoft Official Course in Windows PowerShell v4.0

קורס ניהול פרויקטים

מרבית הארגונים מודעים כיום לעובדה שחלק ניכר מפעילותם וממשאביהם מושקעים בפרויקטים, ולכן הצלחת הארגונים תלויה, במידה רבה, בניהולם הנכון של אותם פרויקטים. מודעות זו הפכה את תחום ניהול הפרויקטים לתחום דינמי, המתפתח ונותן מענה לדרישות השוק באמצעות כלים, שיטות, תחומי ידע ומתודולוגיות שפותחו לשם כך. בשנים האחרונות פותחו תקנים בינלאומיים לניהול פרויקטים שאומצו על ידי ארגונים רבים ואשר מחייבים לנהל פרויקטים במתכונת מובנית המשתמשת בידע ממוסד הקיים בתחום, ובכלים ושיטות מתוחכמים בעלי יתרון מוכח להשגת הצלחה.

מנהלי פרויקטים, האחראים על ניהולם בשם הארגון, מהווים בסיס להצלחתם של הפרויקטים ולכן קיים צורך הכרחי שמנהלים אלו ירכשו ויישמו את כישורי הליבה החיוניים והנחוצים לניהולו של הפרויקט. כישורים אלו יאפשרו להם למצוא במהלך הפרויקט את הנתיב המאפשר יצירת פתרונות יצירתיים המזדהים עם צרכי ארגונם ובמקביל להעצים את יכולתם לתת מענה לצרכי הלקוח, להשביע את רצונו ולסיים את הפרויקט בהצלחה.
קורס ניהול פרויקטים ממחיש את שלבי ניהול הפרויקט, החל משלב תכנון הפרויקט, דרך ניהול הפרויקט בפועל והמיומנויות הנדרשות לכך ועד לסגירת הפרויקט באופן המוצלח ביותר.

דירקטור הלכה למעשה – חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות

היבטים משפטיים פיננסיים וניהוליים בעבודת הדירקטוריון
המשברים הפיננסיים האחרונים בזירה הגלובאלית, כמו גם התרחשויות עדכניות שאירעו בזירה המקומית, הפכו את הממשל התאגידי בחברות להכרח מחייב. כך, דירקטורים בעידן המודרני מהווים חלק בלתי נפרד ממערך בקרה קפדני על אופן ניהולו התקין של התאגיד, תוך הקפדה יתרה על שקיפות ומנגנוני בקרה אפקטיבית.

תיקוני חקיקה ורגולציה עדכנית בתחומים השונים, שנועדו להביא לאכיפת מנגנוני הבקרה התאגידיים, הרחיבו את היקף האחריות האישית והחובות המוטלות על דירקטורים ונושאי משרה בחברות. לאור האמור, הללו מחוייבים היום, יותר מאי פעם, בהיכרות עם הדין והפרקטיקה, בהבנת מכלול השיקולים הרלוונטיים (משפטיים, פיננסיים ועסקיים) ובשימוש בכלים משוכללים לשם מילוי תפקידם על הצד הטוב ביותר, תוך נטרול החשיפה המשפטית הטמונה בתפקיד.

Developing Solutions with SharePoint 2013

הפלטפורמה החדשה של SharePoint מציעה מגוון רחב של שיפורים ויכולות חדשות. בגרסה החדשה מופיעות יכולות חדשות כמו SharePoint App ונושאי אבטחה כמו OAuth ו-S2S עבור Apps ו-Remote Event Recievers שגם הם יכוסו במהלך הקורס.
במחצית הראשונה של הקורס יתמקדו התלמידים בלימוד התשתית SharePoint Foundation 2013, אבני בניין בסיסיות לפיתוח כמו רשימות ודפים, זרימות עבודה, תכונות (Features) ופתרונות (Solutions). לא נפסח על נושאים מסורתיים כמו החיפוש ורכיבים מבוססי חיפוש שהם חידוש מרענן, ניהול תוכן חיבוריות באמצעות BCS, פיתוח Apps לענן ול-Windows Azure ועוד.
הקורס נבנה בהתאמה לצרכים הקיימים בשוק הישראלי ולאור הניסיון הרב שהצטבר בקרב צוות המדריכים שמיומנים בניסיון מעשי בבניית פתרונות ופרויקטים המבוססים על הפלטפורמה.

Building Web Applications using AngularJS

We want rich, interactive and impressing web applications. To achieve that we must write a lot of JavaScript code. Object oriented techniques are must but not sufficient. We need a modern client side framework to allow correct modeling and ease of maintenance. AngularJS aims to be that framework.

AngularJS brings a Model-View-Controller architecture to the client side. It has an impressive HTML compilation process where the developer can create its own domain HTML language. In addition, the developer is free from updating the DOM manually. AngularJS automatically detects changes to the application’s model and updates the DOM accordingly. These features plus many others made AngularJS to be the 1st framework to be considered when building Single Page Applications.

Security Administration - CCSA - Check Point Certified Security Administrator R77.30

Advance your knowledge on the GAiA operating system! 3-day course covers everything you need to start-up, configure and manage daily operations of Check Point Security Gateway and Management Software Blades systems on the GAiA operating system.

Linux Fundamentals and Basic Administration

Unix & Linux systems popularity are growing rapidly during the last years mainly because of some major advantages like the ability to support multi-tasking, multi users, advanced security features, high performance while processing large or medium amounts of data and more.
It's well known that Unix & Linux systems are being used as a preferred platform for internet servers, Clusters, ERP systems like SAP, ORACLE and more.

Active Directory Services with Windows Server 2012

Get Hands on instruction and practice administering Active Directory technologies in Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 in this 5-day Microsoft Official Course. You will learn the skills you need to better manage and protect data access and information, simplify deployment and management of your identity infrastructure, and provide more secure access to data.

 

You will learn how to configure some of the key features in Active Directory such as Active Directory Domain Services (AD DS), Group Policy, Dynamic Access Control (DAC), Work Folders, Work Place Join, Certificate Services, Rights Management Services (RMS), Federation Services, as well as integrating your on premise environment with cloud based technologies such as Windows Azure Active Directory. As part of the learning experience, you will perform hands-on exercises in a virtual lab environment.

Querying Microsoft SQL Server 2012&2014

This 5-day instructor led course provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2014. This course is the foundation for all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. This course helps people prepare for exam 70-461.

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012&2014

The focus of this five-day instructor-led course is on creating managed enterprise BI solutions. It describes how to implement multidimensional and tabular data models, deliver reports with Microsoft SQL Server Reporting Services, create dashboards with Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, and discover business insights by using data mining.

Developing Microsoft SQL Server 2012&2014 Databases

This 5-day instructor-led course introduces SQL Server 2014 and describes logical table design, indexing and query plans. It also focusses on the creation of database objects including views, stored procedures, along with parameters, and functions. Other common aspects of procedure coding, such as indexes, concurrency, error handling, and triggers are also covered in this course. Also this course helps you prepare for the Exam 70-464.

Administering Microsoft SQL Server 2012&2014 Databases

This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

קורס ניהול הדרכה בארגונים

הקורס מקיף בתכניו את כל תחומי העיסוק של מנהל הדרכה ופיתוח אירגוני וממצב את בעלי תפקידים אלה כסוכני שינוי ושותף אסטרטגי בארגון.
בקורס נדון במרכיבי התפקיד של מנהל הדרכה ופיתוח ארגוני, שליחותו בארגון החל משלב איתור הצורך ועד להפקת לקחים וניהול תקציבים. בכל מרכיב תפקיד נעסוק בהעצמת המשתתפים והבאתם לשיח הארגוני כאשר בארגז המיומנויות שלהם כלים להיות שותף אסטרטגי מלא בניהול הארגון.
הקורס הינו קורס יישומי וילווה בדוגמאות עכדכניות, שינותחו על ידי משתתפי הקורס, את הקורס ילווה תרגיל מתגלגל
בסיום כל נושא יתבקשו המשתתפים ליישם את הנלמד על ארגוניהם לפי המודלים והכלים המוצעים להם, סיכום הקורס יעשה דרך תרגיל יישומי אותו יתבקשו המשתתפים להציג במליאה. 

Angular 2.0

Angular 2 is the successor of AngularJS, the currently most successful JavaScript framework for Web applications. Angular2 brings better performance, better compatibility with web standards and it is easier to learn. These two framework are different and any knowledge of AngularJS 1.x is nice to have but is not a requirement. We, at JB, are offering both the Angular 2 and the AngularJS courses.
The Angular 2 is recommended for developers who wants to be ready for the very close release date. Angular 2 is production-ready, for those able to temporarily work around beta limitations.
The AngularJS 1.x course from the other hand is recommended for developers who must work with a production-proven framework at the very moment. 

Python Programming

Python started as an educational programming language, became popular as an intelligent scripting language and is now widely accepted and highly popular as a comprehensive multi-paradigm programming language, suitable for writing applications of any size and complexity. Its enthusiastic user-base and wide standard library, with the addition of numerous third-party libraries, frameworks and extensions, make it suitable for application in any area. Especially, Python’s layered multi-paradigm architecture makes it ideal as a first programming language and allows the novice to acquire it in convenient stages, where each stage attained may be sufficient to write serious applications.
Accordingly, this course starts by arming the student with all the tools necessary for developing conventional procedural application in Python. Then, it adds advanced procedural and functional tools. Then, data abstraction and finally – the essential object-oriented tools. This way, each student emerges from the course with a substantial and useful body of knowledge. Even students who come with a rudimentary programming background are capable to accomplish much with the procedural/functional level of Python and consider the object-oriented level as enrichment.