דירקטור הלכה למעשה – חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות

מק"ט: #2618 | משך קורס: 60 שעות אק'

היבטים משפטיים פיננסיים וניהוליים בעבודת הדירקטוריון
המשברים הפיננסיים האחרונים בזירה הגלובאלית, כמו גם התרחשויות עדכניות שאירעו בזירה המקומית, הפכו את הממשל התאגידי בחברות להכרח מחייב. כך, דירקטורים בעידן המודרני מהווים חלק בלתי נפרד ממערך בקרה קפדני על אופן ניהולו התקין של התאגיד, תוך הקפדה יתרה על שקיפות ומנגנוני בקרה אפקטיבית.

תיקוני חקיקה ורגולציה עדכנית בתחומים השונים, שנועדו להביא לאכיפת מנגנוני הבקרה התאגידיים, הרחיבו את היקף האחריות האישית והחובות המוטלות על דירקטורים ונושאי משרה בחברות. לאור האמור, הללו מחוייבים היום, יותר מאי פעם, בהיכרות עם הדין והפרקטיקה, בהבנת מכלול השיקולים הרלוונטיים (משפטיים, פיננסיים ועסקיים) ובשימוש בכלים משוכללים לשם מילוי תפקידם על הצד הטוב ביותר, תוך נטרול החשיפה המשפטית הטמונה בתפקיד.

לפרטים נוספים, מלא את פרטיך או התקשר 03-7100673
*שדות חובה

אודות

מתודולוגיית למידה

הקורס משלב בין הרצאות פרונטאליות המועברות על ידי מיטב המרצים בתחומים הרלוונטיים; סימולציות (הדמיות) של ישיבות דירקטוריון (בהשתתפות משתתפי הקורס); ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים לאורם. בנוסף נוטלים המשתתפים חלק במפגש-שיח (פאנל) עם בכירים במשק הישראלי, במהלכו מועלות סוגיות עדכניות ומתקיים דיון באשר להתמודדות עמן מנקודת מבטו של הדירקטור.

 

מנהלת אקדמית ומנחת הקורס

עו"ד ענת פילצר-סומך, מייסדת משרד פילצר-סומך- עורכי דין; מומחית בייעוץ לתאגידים, לדירקטוריונים ולנושאי משרה בארץ ובחו"ל, בדיני תאגידים ודיני ניירות ערך; מנהלת אקדמית ומרצה בכירה בקורסי דירקטורים בהמי"ל; בעלת תואר שני במשפטים (LL.M - מנהל עסקים); מרצה במוסדות שונים; חברה בוועדת תאגידים ובוועדת ניירות ערך של לשכת עורכי הדין.

 

בין המרצים

 • גל סטאל, יו"ר אנטרופי
 • פרופ' עמרי ידלין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
 • עו"ד אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות; דירקטור בחברות ציבוריות
 • דר' אייל סולגניק, רו"ח
 • רו"ח אלי סנדרוביץ', סמנכ"ל כספים לשעבר בתנובה, טלדור ומנפאואר; מנהל אקדמי תחום פיננסים בהמי"ל
 • עמרי יעוז, שותף מנהל של CSC, חברות ייעוץ אסטרטגי מהמובילות בישראל.

 

ייחודו של קורס הדירקטורים בהמי"ל

 • רף ההבנה הגבוה והיקף הידע הנדרש כיום מדירקטורים, מחייב, הלכה למעשה, הכשרה ייעודית לתפקיד. בניגוד לעבר, ההכרה בחשיבות תפקידו של הדירקטור בעידן הממשל התאגידי, ובכובד האחריות המונח על כתפיו, הולידה את ההבנה שיש לרכוש כליים יחודיים לשם תפקוד מיטבי כדירקטור.
 • מאחר והמי"ל חרת על דגלו את החיבור לעולם המעשה והפרקטיקה, ייחודו של קורס הדירקטורים בהמי"ל הוא בשילוב בין הקניית ידע אקדמי ובין דגש נרחב על היבטים פרקטיים ומעשיים בעבודת הדירקטוריון. זאת באמצעות:
  • שורה רחבה של מרצים מן השורה הראשונה, המשלבים בין השכלה רלוונטית לניסיון מעשי רב שנים בדירקטוריונים, בהובלת חברות מרכזיות ובמתן ייעוץ להן;
  • מפגשי-שיח (פאנלים) עם בכירים במשק הישראלי, לצורך ליבון סוגיות עדכניות הנוגעות לעולמות התוכן של הדירקטוריון;
  • סימולציות (הדמיות) של ישיבות דירקטוריון בהשתתפות פעילה של כל משתתפי הקורס;
  • ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים מהם;
  • מתן כלים מעשיים והרכשת מיומנויות פרקטיות לשימושו של הדירקטור המנוסה והצעיר כאחד.
 • קורס הדירקטורים של המי"ל, אשר רושם לזכותו וותק של למעלה מ- 20 שנה והכשרה של למעלה מ- 2,000 בוגרים, השכיל להתאים עצמו לאורך השנים למציאות הדינמית והמשתנה, ולצאת במתכונת עדכנית ומחודשת של קורס המשלב בין עקרונות בסיס בתחומי המשפט, הפיננסים והניהול, לבין חידושי חקיקה, פסיקה ורגולציה המשקפים אל נכון מגמות עדכניות בזירה הבינלאומית ובישראל.
 • בנוסף, הרקע המגוון של משתתפי קורסי הדירקטורים של המי"ל המגיעים מדרגי ניהול בכיר בחברות וארגונים שונים, מאפשר שיח מעשיר במהלך הקורס, ומהווה קרש קפיצה גם בהיבטים של יצירת רשת קשר (Networking) בין המשתתפים לבינם. 

רציונל

מטרות

 • מתן כלים מעשיים לדירקטורים לשם שיפור תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון
 • הקניית ידע עדכני הנוגע להיבטים המשפטיים, החשבונאיים והניהוליים בעבודת הדירקטוריון
 • פיתוח מיומנויות פיקוח על תפקוד חברות באמצעות הדמיות (סימולציות) של ישיבות דירקטוריון
 • ביסוס הידע והניסיון העסקי באמצעות מפגשי-שיח עם בכירים במשק הישראלי
 • סקירת חידושים והתפתחויות עדכניות בחקיקה, ברגולציה וביישום עקרונות ממשל תאגידי  

קהל יעד

נושאי משרה בכירה, דירקטורים, מועמדים לכהונת דירקטורים, מנכ"לים, סמנכ"לים, יועצים לדירקטוריונים ולחברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות, יועצים משפטיים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים, מזכירי חברות.

תנאי קדם

 • תואר ראשון אקדמי או ניסיון ניהולי אזרחי או צבאי של 6 שנים.
 • מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף יתקבלו לאחר ריאיון אישי.

משך

קורס בוקר: 60 שעות אקדמיות (8 מפגשים 09:00-16:00)
קורס ערב: 60 שעות אקדמיות (12 מפגשים 16:30-21:00)

 

הלימודים אינם מתקיימים בחגים ומועדים. לוח חופשות עדכני יחולק לסטודנטים. 

 

הקורס מוכר לגמול השתלמות על פי דרישת המשתתפים, בכפוף למילוי טופס בקשה טרם תחילת הקורס ובהינתן הודעה מראש על ידי המי"ל. 

 

הקורס יוגש להכרה ע"ס 50 שעות לצורך גמול השתלמות, וזאת בכפוף לדרישת המשתתפים אשר תימסר למכללה טרם פתיחתו.
במידה והקורס יוכר לגמול השתלמות, המשתלמים ידרשו לעמוד בכל נהלי הוועדה המפורטים באתר משרד החינוך מצ"ב
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/KursimGmulEshtalmut
המכללה אינה מתחייבת כי הקורס יאושר לגמול השתלמות ו/או אינה אחראית לאישורו של הקורס לגמול ו/או לביטול ההכרה בקורס לגמול השתלמות ו/או לכל החלטה בקשר להכרה ו/או אי הכרה בקורס לגמול השתלמות  

נושאים

 

נושא תתי נושא
היבטים משפטיים
 • חובות אמונים וזהירות של נושאי משרה- עשה ואל תעשה לאור מגמות עדכניות
 • ממשל תאגידי: טיבו ונגזרותיו
 • אכיפה מנהלית והשלכותיה בתחומים שונים
 • חוק הריכוזיות החדש והשפעותיו
 • חוק ניירות ערך ותקנותיו- דגשים עדכניים לחברות ציבוריות
 • מנגנוני הגנה עדכניים לדירקטורים ונושאי משרה: פטור, שיפוי וביטוח בעידן של תובענות ייצוגיות
 • מיזוגים ורכישות- עצות מעשיות 
 • עסקאות בעלי שליטה ושכר בכירים: עדכונים 
 • סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
 • עקרונות מנחים במילוי תפקיד הדירקטור 
 • וועדות הדירקטוריון וסוגי דירקטורים 
היבטים פיננסים
 • קריאה וניתוח של דו"חות כספיים וחידושים בתחום
 • ניהול סיכונים וסימני אזהרה
 • תקינה חשבונאית; IFRS והשלכותיו על הדיווח הכספי ועל עבודת הדירקטוריון
 • תפקידו של רואה החשבון ומערך היחסים בינו ובין הדירקטוריון  
היבטים ניהוליים
 • פאנל בכירים במשק הישראלי – דיון בסוגיות אקטואליות
 • Case Studies- הדמיות של ישיבות דירקטוריון
 • ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים לאורם
 • גיבוש אסטרטגיה עסקית מנקודת מבטו של הדירקטוריון
 • התמודדות עם מצבי משבר בחברות
 • ניהול סיכונים אפקטיבי- תפקיד הדירקטוריון 
 • ייתכנו שינויים קלים בתוכנית

ממליצים

המלצות ממשתתפי הקורס בעבר:

"אהבתי את היכולת של מרצי הקורס לשלב בין הידע התיאורטי לניסיון המעשי רב השנים. הכלים הרבים שקיבלתי בקורס סייעו לי מאוד בכהונתי כדירקטורית "

רינה שפיר, סמנכ"לית בכירה בבורסה לני"ע
בת"א לשעבר, דירקטורית בגופים          

 

"הקורס היווה עבורי שילוב מוצלח בין הידע התיאורטי הנדרש והפרקטיקה המעשית מניסיונם של המרצים המקצוענים. ההכשרה פתחה לי צוהר חדש בהבנת עולמם של הדירקטורים ובכך היוותה נדבך נוסף בהפיכתי למנהל טוב יותר."

זיו ביטון, סמנכ"ל תפעול הרצליה מדיקל סנטר 

תגיות