דוגמאות לפרוייקטים בניתוח מערכות

להלן מס' דוגמאות לפרוייקטים בניתוח מערכות, לשימושכם:

 

מערכת לניהול קריאות שירות "מישהו מטפל בך" תיק ייזום
תיק אפיון
תיק עיצוב
מערכת ניהול לקוחות וניהול מלאי תיק עיצוב
מערכת לניהול רכש ארוחות תיק אפיון
MGM International Publication תיק ייזום
תיק אפיון
חברת הפניקס - פרוייקט לדוגמא - פירוט כל השלבים תיק ייזום
תיק אפיון
תיק עיצוב
חלק ה-UML
ניהול צי רכב - פרוייקט לדוגמא - פירוט כל השלבים תיק ייזום
תיק אפיון
חלק ה-UML
מערכת לניהול צי רכב-מסמך אפיון - סופי
מסמך יזום - להגשה:

מצגת סוף קורס:

UN Car Manage (לצפייה יש צורך בתוכנת ROSE)

ניהול אולמות אירועים - פרוייקט לדוגמא - פירוט כל השלבים תיק ייזום
תיק אפיון
תיק עיצוב
חלק ה-UML
מערכת לניהול מכון כושר תיק ייזום:

תיק איפיון:

תיק עיצוב:

מערכת לניהול לקוחות, ייצור והפצה תיק עיצוב
תרשים ERD

 

הערה: אלו הם פרויקטים לדוגמה בלבד. הנחיות מפורטות לביצוע הפרויקטים יש לקבל ממרצה הקורס.