דוגמאות לפרוייקטים בניתוח מערכות


להלן מס' דוגמאות לפרוייקטים בניתוח מערכות, לשימושכם:

 

אתר לאימון אישי Coach4U תיק ייזום
תיק אפיון
תיק עיצוב
מערכת סיורים תיק ייזום
מסמך אפיון מפורט
ועד הבית תיק עיצוב
ניהול תקציב משפחתי תיק עיצוב
עגלת קניות חכמה תיק ייזום

 

הערה: אלו הם פרויקטים לדוגמה בלבד. הנחיות מפורטות לביצוע הפרויקטים יש לקבל ממרצה הקורס.