הקורסים החמים של פברואר 2013- סיסקו


 

   תשתיות  
10747 Beta: Administering System Center 2012 Configuration Manager 3.2.13
10777 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 3.2.13
10778 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012 3.2.13
10774 Querying Microsoft SQL Server 2012 3.2.13
1662 Implementing Content Management solutions with SharePoint 2010 5.2.13
6537 (IT Infrastructure Library (ITIL) Foundations V3 (2012 edition 10.2.13
10261 VMware View: Desktop Fast Track 10.2.13
71004 Upgrading Your Skills to Windows Server 2012 17.2.13
62360 mplementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services 17.2.13
10776 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases 17.2.13
  אבטחת מידע  
7557 Introduction to Mobile Forensics 3.2.13
7562 Introduction to Network Security 3.2.13
71500 Cyber Warfare – Expert Course 10.2.13
9790    
   פיתוח  
6947 Java Programming 3.2.13
6956 Java Performance 3.2.13
4359 Ultimate JAVA 10.2.13
6064 C Programming 10.2.13
3360 Moving to HTML 5.0 10.2.13
3366 Mobile and Web Development with HTML 5.0 10.2.13
6952 Hadoop Admin 10.2.13
7141 Advance Techniques in Android Development 11.2.13
42581 Mastering JavaScript and RIA for Developers 17.2.13
  פיתוח מיקרוסופט  
5445 #Windows Phone 7.1/8 Application Development with C 3.2.13
1373 Developing Web/Mobile Applications using ASP.NET MVC 4 and jQuery 3.2.13
4158 #Windows 8 Application Development with C 3.2.13
2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 3.2.13
1663 Development with SharePoint Server 2010 7.2.13
70240 #Programming the .NET Framework 4.0 with C 10.2.13
41970 Mastering Windows Presentation Foundation – WPF 4/4.5 17.2.13
  אלקטרוניקה  
60200 תקשורת רדיו- RF Basic 3.2.13
68201 MATLAB Fundamentals and Programming Techniques 3.2.13
3571 מניעת כשל של מערכות ברעידות והלמים 3.2.13
3730 VHDL למתקדמים 10.2.13
5270 Advanced Power Supply Design 10.2.13
56700 Advanced Verilog 17.2.13
55700 Altera FPGA Designing with Quartus-II 17.2.13
5950 תקשורת לווינים 24.2.13
  Real-Time & Embedded  
4828 Introduction to Embedded and Real Time systems 3.2.13
4140 Embedded and Real Time Systems for Hardware Engineers 3.2.13
3867 Design Patterns for Embedded and Real Time Systems 10.2.13
  NetBryce  
6763 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 v1.1 10.2.13
1133 IPv6 Fundamentals - Theoretical 10.2.13
1387 (Implementing Cisco Switched Networks v1.0 (SWITCH 10.2.13
   בדיקות  
611 בדיקות והבטחת איכות תוכנה 17.2.13
11032 JSystem 17.2.13
5463 Selenium Automation test tool 19.2.13
  SAP  
8340 Crystal Reports - 8.8 SAP Business One 3.2.13

 

*המבצע תקף למועדים אלו בלבד| ללא כפל מבצעים| בכפוף לתקנון| ט.ל.ח| ג'ון ברייס מכללת הי-טק שומרת

לעצמה את הזכות לבטל\ לשנות את המבצע בכל עת

קורסים חמים למקצוענים


או התקשר 03-7100673

*שדות חובה