מבחני הסמכת מיקרוסופט עבור אנשי פיתוח

הסמכת Microsoft Certified Technology Specialist - MCTS


ההסמכה מתחלקת למספר תחומים. ההסמכה היא היסוד להסמכת MCPD - Microsoft Certified Professional Developer.


NET Framework 4, Windows Applications.


בחינה מספר Exam 70-511 - מיועדת לפיתוח בסביבה חלונאית, שרת או לקוח.


בין נושאי הבחינה:

 • WPF
 • Validation
 • Animation
 • Localization
 • Data template
 • Data Binding

 

NET Framework 4, Web Applications.


בחינה מספר Exam 70-515 - מיועדת לפיתוח בסביבת WEB.


בין נושאי הבחינה:

 • ASP.NET
 • Handle page life cycle events
 • Manage state
 • Localization
 • AJAX
 • jQuery
 • Validation
 • Web Services
 • MVC


NET Framework 4, Service Communication Applications.


בחינה מספר Exam 70-513 - מיועדת לפיתוח ב WCF.


בין נושאי הבחינה:

 • Creating Services
 • Hosting and Configuring Services
 • Consuming Services
 • Securing Services
 • Managing the Service Instance Life Cycle
 • Monitoring and Troubleshooting Distributed Systems

 

NET Framework 4, Data Access.


בחינה מספר Exam 70-516 - מיועדת לפיתוח בסביבות ADO.NET.


בין נושאי הבחינה:

 • Modeling Data
 • Managing Connections and Context
 • Querying Data
 • Manipulating Data
 • Developing and Deploying Reliable Applications

 

Silverlight 4, Development


בחינה מספר Exam 70-506 - מיועדת לפיתוח ב Silverlight.


בין נושאי הבחינה:

 • Laying Out a User Interface
 • Enhancing the User Interface
 • Implementing Application Logic
 • Working with Data
 • Interacting with a Host Platform
 • Structuring Applications
 • Deploying Applications

הסמכת Microsoft Certified Professional Developer - MCPD


הסמכה זו מבוססת על מספר הסמכות של MCTS, בחינה זו קיימת במספר נושאים.

Windows Developer 4 - Exam 70-518


מיועדת לפיתוח בסביבה חלונאית, שרת או לקוח.


על מנת לגשת לבחינה זו יש להיות מוסמך MCTS בתחומים הבאים:

 • Windows Applications
 • Service Communication Applications
 • Data Access

 

Web Developer 4 - Exam 70-519


מיועדת לפיתוח בסביבת WEB.


על מנת לגשת לבחינה זו יש להיות מוסמך MCTS בתחומים הבאים:

 • Web Applications
 • Service Communication Applications
 • Data Access

 

Windows Azure Developer - Exam 70-583


מיועדת לפיתוח בסביבת ענן – Windows Azure.


על מנת לגשת לבחינה זו יש להיות מוסמך MCTS בתחומים הבאים:

 • Service Communication Applications
 • Data Access

 

הקלק כאן לחזרה לדף רשימת ההסמכות