מצגות DevGeekWeek 2017

 

מק"ט הסמינר שם המרצה לינק למצגת - PDF
44049

גל אמויאל

לינק למצגת >
44050 גל אמויאל לינק למצגת >
44004 אריאל גור אריה לינק למצגת >
44008 עידית משה לינק למצגת > 
44009 ליאת סבג  לינק למצגת >
44010 אלון שפיגל  לינק למצגת >
44011 איתי גורדון לינק למצגת >
44012 אבי זימרוני  לינק למצגת >
44017

לידור גרסל

לינק למצגת >
44019 לידור גרסל לינק למצגת >
44021 לידור גרסל לינק למצגת >
44022 יוסי סאסי לינק למצגת > 
44023 ניר גייר לינק למצגת >
44030 זיו מנדל  לינק למצגת >
44031 איתי אגמון לינק למצגת >
44032 אתיאל סביר לינק למצגת >
44035 יונית אלבז לינק למצגת >
44037 אפר וינברג  לינק למצגת >
44043 אור רזון  לינק למצגת >
44044 איתי גורדון לינק למצגת >
44046 יוסי בימבט לינק למצגת >
44047 שמעון דהן  לינק למצגת >
44048 רוני קרן לינק למצגת >
44051 איתי האופטמן לינק למצגת >
44053 רוני קרן  לינק למצגת >
44054 פבל יוסיפוביץ  לינק למצגת >
44055 יאיר שיבק ויריב כץ לינק למצגת >
44057 רוני קרן לינק למצגת > 
44064 יוסי סאסי לינק למצגת >
44067 אורן אסייג ורן זיו  לינק למצגת >
44070 רם יוניש לינק למצגת >
44073 ליאור פרידמן  לינק למצגת >
44075 יגאל כהן לינק למצגת >
44084 רוני קרן לינק למצגת >
44036 יאיר נצר  לינק למצגת > 
44034 יוני פלנר  לינק למצגת > 
לינק למצגת > 
44085 דותן טליטמן לינק למצגת >
לינק למצגת >
44038 אנה לוקובסקי  לינק למצגת >
לינק למצגת >

 

לינק למצגת >