קורסים למנהלים - המי"ל

דיני עבודה (קורס Online)

מספר הקורס 2171

Live Classתשלום אונליין
28 סה"כ שעות אקדמיות
7 מפגשים

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

calendar-1.svg

המועדים הקרובים

calendar-1.svg 23/09/2024
קורס ערב
calendar-1.svg 03/11/2024
קורס ערב

אודות הקורס

יחסי עובד – מעסיק, הסכמי עבודה, תנאי העסקה והסדרים פנסיוניים, נורמות ומניעת הטרדה מינית והתעמרות

יחסי העבודה בין עובד למעביד הינם מורכבים ומושפעים במידה ניכרת מהיבטים משפטיים בדיני עבודה, הנטועים בחוזי עבודה. בשנים האחרונות חלו חידושים רבים בתחום העבודה, שהובילו לשינויים מהותיים ביחסי עובד-מעביד. כתוצאה מכך, עלתה החשיבות של הבנת ההיבט המשפטי, דיני העבודה ביחסים אלו.

בין אם הנכם  מעסיקים, עובדים או נותני שירותים, חשוב להכיר ולהבין את הנושאים הנכללים  בתחום זה, לרבות יחסי עבודה בשעת חירום, כמו מצבי מלחמה בישראל – פיטורי עובדים, זכויות של חיילי מילואים, חופשה זמנית, היעדרות לטיפול בילדים, שעות עבודה ומנוחה, העסקת נוער, עבודת נשים, הסכמים קיבוציים, שכר מינימום ועוד רבים אחרים.

הקורס עוסק באופן ממוקד בהקשרם של דיני עבודה לשוק העסקי, תוך התייחסות הן לשגרה והן לזמני חירום, לרבות מצב המלחמה הנוכחי. הוא מועבר על ידי מרצים מומחים ומובילים בתחום.

hat.png

מטרות הקורס

• הקניית ידע וכלים בתחום משפט העבודה, ככלי למנהלים, עובדים, נותני שירותים ומעסיקים.

• הכרת החקיקה והמקורות בתחום דיני עבודה וזכויות סוציאליות ונורמטיביות הרלוונטיות ליחסי עבודה.

• שיפור ודיוק הידע בתהליכים מול עובד או מעסיק = שיפור יכולת ההתמודדות והגנה על הזכויות.

kahal.png

למי מיועד הקורס

עובדים, נותני שירותים, מנהלי משאבי אנוש, מנהלים, חשבי שכר, עובדי מחלקות משפטיות בארגונים, נציגי עובדים וחברי ועדים, מעסיקים

structure.png

תכנית לימודים

01
מיפוי גורמים ומקורות בדיני העבודה
02
יחסי עובד-מעסיק
03
הסכמי עבודה
04
חוקי ודיני עבודה - זכויות סוציאליות
05
זכויות נורמטיביות במקום העבודה
06
זכויות גמל ופנסיה
הסילבוס המלא

נושא

תתי נושאים

 

מיפוי גורמים ומקורות בדיני העבודה 

 

 • דיני עבודה ישראל – מבוא 
 • המקורות לדיני עבודה 
 • משפט העבודה – פירמידת הזכויות + פרטי + קיבוצי 
 • היבטים סוציאליים ונורמטיביים
 • דיני עבודה וזכויות סוציאליות
 • דיני העבודה כנורמות

 

 

יחסי עובד-מעסיק

 

 • מיהו עובד? מיהו מעביד? – מאפיינים והגדרות 
 • מבחנים 
 • מבחן היחס האישי 
 • מבחן הפיקוח והשליטה 
 • מבחן ההשתלבות 
 • המבחן המעורב
 • סוגי הסדרי התקשורת שונים בין מעסיקים לעובדים
 • נותני שירותים
 • עובדי קבלני כח אדם, כלכלת השיתוף

 

 

הסכמי עבודה

 

 • חוזה עבודה ותלוש שכר 
 • שינויים בתנאי עבודה 
 • תלוש שכר – קווים לדמותו

 

 

 

חוקי ודיני עבודה  – זכויות סוציאליות

 

 

 • שעות עבודה ומנוחה 
 • הגנת השכר
 • משרתי מילואים
 • עבודת נשים 
 • חופשה, הבראה, מחלה 
 •  

זכויות נורמטיביות במקום העבודה

 

 • מניעת הטרדה מינית 
 • סודות מקצועיים והגבלת חופש העיסוק 
 • פרטיות ומחשוב
 • מניעת התעמרות

 

 

 

זכויות גמל ופנסיה

 

 • צו ההרחבה בענף הפנסיה והסדרים פנסיוניים משפטיים שונים
 •  שיקולי עובד ומעסיק בבחירת מסגרת פנסיונית וביטוחית 
  • מיפוי שיקולי עובד ומעסיק
  • עקרונות חישוב 
  • כיצד מחשבים פנסיה? 

 

סיום יחסי עבודה

 • פיטורים והתפטרות 
 • סיום יחסי עובד – מעביד 
 • שימוע
 • פיצויי פיטורים
 • פדיון זכויות
 • פיטורים שלא כדין

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...