page up
envelopeלהשארת פרטים
ניהול משא ומתן לבכיריםקורסים למנהלים - המי"ל

ניהול משא ומתן לבכירים

מספר הקורס 28987
40 סה"כ שעות אקדמאיות
8 מפגשים
* מספר המפגשים והשעות למפגש עשויים להשתנות בין קורס לקורס

המועדים הקרובים

ניתן לפתוח קורס בהתאמה אישית לארגונים במועד שיתואם עימנו

01/02/2021
קורס ערב
סניף
תל אביב
05/04/2021
קורס ערב
סניף
תל אביב
05/07/2021
קורס ערב
סניף
תל אביב
על הקורס בקצרה

על הקורס בקצרה

אנו מנהלים מגוון תהליכי משא ומתן מידי יום - מול עובדים, קולגות, לקוחות, ספקים וכמובן – בחיים הפרטיים. רובנו מתנהלים בזירות השונות מתוך אינטואיציה וניסיון החיים אולם למעשה, היכרות מעמיקה עם מיומנות המשא ומתן הינה חיונית על מנת למקסם את ההישגים ולא לסיים בתחושת החמצה.

ההתמקצעות בעולם המשא ומתן מחייבת ידע מדיסציפלינות רבות: פסיכולוגיה, תקשורת וחשיבה אסטרטגית לצד יכולת אלתור והתמודדות עם אירועים בלתי צפויים. קורס זה נועד להעניק למנהלים מעטפת 360° במיומנות מורכבת זו במטרה להפוך את המשא ומתן מתהליך אוטומטי ואינטואיטיבי לתהליך מתוכנן ומבוסס חשיבה.

בתוכנית זו יושם דגש על למידה, תרגול והתנסות תוך שימוש בכלים של סימולציות, דיונים וניתוחי אירוע לשם יישום אפקטיבי של התכנים והעקרונות הנלמדים.

מטרות הקורס

 • הרחבת ארגז הכלים של המשתתפים לניהול אפקטיבי של קונפליקטים ומשא ומתן

 • היכרות עם מודלים מקצועיים במשא ומתן – מהתיאוריה לפרקטיקה בדגש על שיפור תוצאות והישגים

 • מתן מסגרת מתודולוגית מוסדרת של עבודה באמצעות "אבני הדרך" של המשא ומתן – מהכנה ועד לסגירה

 • חיזוק יכולת התמודדות בסיטואציות חולשה והעדר אלטרנטיבות

למי מיועד הקורס

 • מנהלים אשר מלאכת המשא ומתן מהווה חלק מהותי מעבודתם היומיומית כגון - מנהלי יחידת רווח והפסד, מנהלי מחלקות, מנהלי פרויקטים, מנהלים בסביבה מטריציונית, מנהלי רכש, קניינים, מנהלי תיקי לקוח, מנהלי מערך מכירות ועוד.

תכנית הלימודים

בתוכנית זו יושם דגש על למידה, תרגול והתנסות תוך שימוש בכלים של סימולציות, דיונים וניתוחי אירוע לשם יישום אפקטיבי של התכנים והעקרונות הנלמדים.

01

תפיסות יסוד במשא ומתן מקצועי

02

אבני הדרך במשא ומתן מקצועי

03

הרכיב האנושי במשא ומתן

04

מאזן הכוח ומקורות כוח במשא ומתן

05

העולם הטקטי: אז מה עושים מחר בבוקר?

 • תפיסות יסוד במשא ומתן מקצועי
 • אבני הדרך במשא ומתן מקצועי
 • הרכיב האנושי במשא ומתן
 • מאזן הכוח ומקורות כוח במשא ומתן
 • העולם הטקטי: אז מה עושים מחר בבוקר?
 • סימולציה מסכמת
'
 יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?
יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

סניף מועדף

אני מסכים/ה שג'ון ברייס הדרכה תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של ג'ון ברייס הדרכה וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 700019285 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל infomail@johnbryce.co.il או לטלפון: 03-7100777.