קורסים מקצועיים למתקדמים

דאטה ומסדי נתונים

Administering Microsoft SQL Server 2012-2014 Databases -MOC 20462C

מספר הקורס 21462

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

On Completion, Delegates will be able to

Plan and install SQL Server.

Describe system databases, the physical structure of databases, and the most common configuration options related to them.

Explain the concept of the transaction log and the SQL Server recovery models and implement different backup strategies that are available with SQL Server.

Back up SQL Server databases.

Restore SQL Server databases.

Import and export data by using wizards, the bulk copy utility, and data-tier applications.

Work with SQL Server security models, logins, users, and contained databases.

Work with server roles and database roles.

Use permissions to secure resources.

Use SQL Server audit and Transparent Data Encryption.

Work with SQL Server Agent to configure and execute jobs.

Implement SQL Server Agent security, proxy accounts, and credentials.

Configure database mail, alerts, and notifications.

Create database maintenance plans.

Use SQL Server Profiler, SQL Trace, and Distributed Relay.

Use Distributed Management Views and configure data collection.

Who Should Attend

The primary audience for this course is individuals who administer and maintain SQL Server databases. These individuals perform database administration and maintenance as their primary area of responsibility, or work in environments where databases play a key role in their primary job.

The secondary audience for this course is individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases.

תכנית הלימודים

Full syllabus
PDF להורדה

Module 1: Installing SQL Server 2014

This module introduces the SQL Server 2014 platform. It describes the components, editions, and versions of SQL Server 2014, SQL Server services and configuration options, and service accounts. The module also explains how to assess resource requirements for SQL Server 2014 and how to install SQL Server 2014.

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Services and Configuration Options
 • Considerations for Installing SQL Server
 • Installing SQL Server 2014

Module 2: Working with Databases

This module describes he preinstalled system databases, the physical structure of databases, and the most common configuration options related to them.

 • Overview of SQL Server Databases
 • Creating Databases
 • Using Database Files and Filegroups
 • Moving Database Files
 • Buffer Pool Extension

Module 3: SQL Server 2014 Recovery Models

In this module, you will consider how to create a strategy that is aligned with organizational needs and see how the transaction logging capabilities of Microsoft SQL Server can help you to achieve an appropriate outcome.

 • Backup Strategies
 • Understanding SQL Server Transaction Logging
 • Planning a SQL Server Backup Strategy

Module 4: Backup of SQL Server 2014 Databases

In this module, you will explore the key backup types in more depth and learn how to implement the backups. You will also see how to apply options that affect the way that the backups work.

 • Backing up Databases and Transaction Logs
 • Managing Database Backups
 • Working with Backup Options

 

 

Module 5: Restoring SQL Server 2014 Databases

In this module, you will see how to restore user and system databases and how to implement point-in-time recovery.

 • Understanding the Restore Process
 • Restoring Databases
 • Working with Point-in-Time Recovery
 • Restoring System Databases and Individual Files

Module 6: Importing and Exporting Data

This module covers the use of the import/export wizards and explains how they relate to SSIS. It also introduces BCP and BULK INSERT.

 • Transferring Data To/From SQL Server
 • Importing and Exporting Table Data
 • Inserting Data in Bulk
 • Deploying and Upgrading Data-tier Applications

Module 7: Authenticating and Authorizing Users

This module covers SQL Server security models, logins, users, and contained databases.

 • Authenticating Connections to SQL Server
 • Authorizing Logins to Access Databases
 • Authorization Across Servers
 • Partially Contained Databases

Module 8: Assigning Server and Database Roles

This module covers fixed server roles, user-defined server roles, fixed database roles, and user-defined database roles. 

 • Working with Server Roles
 • Working with Fixed Database Roles
 • Creating User-defined Database Roles

Module 9: Authorizing Users to Access Resources

This module covers permissions and the assignment of permissions.

 • Authorizing User Access to Objects
 • Authorizing Users to Execute Code
 • Configuring Permissions at the Schema Level

Module 10: Protecting Data by Using Encryption and Auditing

This module describes the available options for auditing in SQL Server, how to use and manage the SQL Server audit feature, and how to implement encryption.

 • Options for Auditing Data Access in SQL Server
 • Implementing SQL Server Audit
 • Managing SQL Server Audit
 • Protecting Data by Using Encryption

 

Module 11: Automating SQL Server 2014 Management

This module describes how to use SQL Server Agent for automation. It also explains the benefits of using master and target servers to centralize the administration of automation.

 • Automating SQL Server Management
 • Working with SQL Server Agent
 • Managing SQL Server Agent Jobs
 • Multi-Server Management

Module 12: Configuring Security for SQL Server Agent

This module describes the considerations for SQL Server Agent security, including proxy accounts and credentials.

 • Understanding SQL Server Agent Security
 • Configuring Credentials
 • Configuring Proxy Server Accounts

Module 13: Monitoring SQL Server 2014 by Using Alerts and Notifications

This module covers the configuration of database mail, alerts, and notifications.

 • Configuring Database Mail
 • Monitoring SQL Server Errors
 • Configuring Operators, Alerts, and Notifications

Module 14: Performing Ongoing Database Maintenance

This module covers database maintenance plans.

 • Ensuring Database Integrity
 • Maintaining Indexes
 • Automating Routine Database Maintenance

Module 15: Tracing Access to SQL Server 2014

This module describes how to use SQL Server Profiler and SQL Trace stored procedures to capture information about SQL Server. It also describes how to use Distributed Replay to capture trace information from multiple servers and how to monitor locking.

 • Capturing Activity by Using SQL Server Profiler
 • Improving Performance by Using the Database Engine Tuning Advisor
 • Working with Tracing Options
 • Distributed Replay
 • Monitoring Locks

Module 16: Monitoring SQL Server 2014

This module explains how to use Distributed Management Views to monitor SQL Server. It also describes how to configure data collection and the SQL Server Utility.

 • Monitoring Activity
 • Capturing and Managing Performance Data
 • Analyzing Collected Performance Data
 • SQL Server Utility

 

 

Prerequisites

This course requires that you meet the following prerequisites:

 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
 • Working knowledge of Transact-SQL.
 • Working knowledge of relational databases.
 • Some experience with database design.

 

Students who attend this training can meet the prerequisites by attending the following courses, or obtaining equivalent knowledge and skills:

 • 21461C: Querying Microsoft SQL Server 2014

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...