קורסים מקצועיים למתקדמים

סייבר ואבטחת מידע

Advanced Assembly & Exploitation

מספר הקורס 6848

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

Assembly is the foundation for all kinds of applications, from mobile to desktop. This course is the full collection of x86 (32/64 bits) Assembly Adventures. It covers everything from the real basics to being an independent (and tough) Assembly programmer.

With that assembly knowledge we can create very small and powerful shellcodes, and learn how to inject through buffer/heap overflows while bypassing several security mechanisms (Linux/Windows).

On Completion, Delegates will be able to

Program simple to advanced applications in ASM for 32/64 platforms

Program tiny and powerful shellcodes

Identify source code flaws for exploitation

Inject code while bypassing security mechanisms (compiler & OS)

Who Should Attend

Low-Level Developers

Researchers

Hands-on Pentesters

Malware Analysts

The course targets participants with basic knowledge in IT or networking, who wish to have a deeper understanding of cyber investigations and the forensic process. Primarily: Law enforcement officers & intelligence corps Incident responders Computer investigators IT/network administrators IT security personnel Junior cyber forensics analysts

תכנית הלימודים

Full syllabus
PDF להורדה

Introduction

 • Numeral systems (Oct, Hex, Dec, Bin), 2’s complement, divisibility, boolean functions (OR, AND, NOR, NAND, XOR), boolean algebra, DeMorgan’s Theorems, Karnaugh maps, Endianness.
 • C language recap – I/O, arrays, structs, unions, pointers, memory management, arithmetic, strings.
 • Debugging with gdb / VS, symbol tables
 • Compiling & Linking – static vs dynamic linking

CPU Design & Architecture

 • Segmentation & Virtual Different archs overview, RISC / CISC, Intel x86 and AMD evolution & overview & history
 • Architecture of a very simple microcomputer and introduction to assembly language.
 • Architecture of the Intel 8086, ASCII Code and 8086 assembly language environment.
 • Memory and privilege levels
 • User / Kernel mode

Assembly

 • x86, x86-64, ARM, MIPS overview
 • AT&T vs. Intel Syntax
 • Assembler intro
 • Data types
 • Conditionals, branching
 • x86 registers,x86-64 registers, flags, operand types (Intermediate, Register, Memory)
 • Arithmetic Operations & expressions
 • Functions prologue and epilogue, stack operations & call stack, calling conventions, recursion
 • Floating point operations
 • Addressing modes

Exploitation

 • Disassembly & debugging with objdump & gdb& ollydbg
 • PE / ELF / Mach-O – structures, sections, import/export tables, PLT/GOT, resources, etc.
 • Stack exploitation
 • Stack protections & How to bypass
  • Stack Canary
  • NX-bit (DEP)
   • Return-to-libc attack
   • ROP & Gadgets
  • ASLR
   • Return-to-plt
   • libc address leakage
 • Heap management and exploitation
  • Heap overflow
  • Heap spray
  • UAF – Use after free
 • Anti-debugging techniques

 

 

Prerequisites
 • Advanced C programming
 • Intro to basic Operating Systems mechanisms (Linux & Windows)

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...