קורסים מקצועיים למתקדמים

פיתוח למערכות Linux/Unix

Advanced Embedded Linux and BSP Development

מספר הקורס 40940

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

Linux is a great OS for embedded devices. Good knowledge of linux layers from the kernel to the user application is a key to the success of the final product. Porting linux to a custom board can also be a complex task depends on the differences between the evaluation board and the custom board.

This course goes deep inside the development process of an Embedded linux system covers many practical tasks in user space and kernel space. It covers how to port linux to a custom board, how to use linux effectively and some patterns and good practices

 

On Completion, Delegates will be able to

Building BSP (board support package)

Advanced topics in user space programming

Linux network subsystem

Hard real-time in linux

Practices and patterns

Who Should Attend

Embedded Linux developers and software engineers who wants to write more effective code in user and kernel space

תכנית הלימודים

Full syllabus
PDF להורדה

Embedded Linux Refresher  

 • Processes and threads
 • Synchronization and IPC
 • Writing a character device driver
   

User Space Programming – Advanced Topics

 • Writing a user space device drivers
 • Using select/poll/epoll
 • Patterns and practices
 • Processes and threads
 • Synchronization objects and IPC
 • Handling signals
 • Advanced networking programming
 • Debugging user space applications
 • Simulating custom hardware
   

Linux Kernel  

 • Kernel configuration
 • Special configuration options
 • Applying external patches
 • Building the kernel
 • Debugging configuration options
 • Kernel boot process in details
 • Adding a kernel module statically
 • Debugging kernel components
   

File System  

 • Building file system – good practices
 • Choosing the required components for development and production
 • Building FS using buildroot
 • Choosing the best FS type
 • Flash file systems
 • Initramfs 
   

Building Linux Board Support Package (BSP)  

 • Identifying the differences between the evaluation and the custom boards
 • Adapting the boot loader to the new board
 • Initialize the hardware properly
 • CPU, clock, timers and interrupts
 • Memory devices – flash and ram
 • Peripherals
 • Platform devices and drivers
 • Adding support for completely new hardware
 • I2C and SPI (user/kernel)
   

Moving Data between Kernel and User Space  

 • Mapping pages
 • Net-links
 • UDP sockets
 • Ioctl
 • Virtual file systems
 • Signals and events
   

The Block later and Linux VFS   

 • Block layer
 • The page cache
 • Linux VFS
 • Writing linux file system
   

Linux Networking Internals  

 • Network subsystem
 • Inside the network stack
 • Frame transmission and reception
 • Writing a network device driver
 • Writing network filters and firewall
 • Handling packats on user space
 • Adding custom protocols
   

Debugging and Trace Tools  

 • Debugging tools
 • Profiling tools – kernel and user
 • Tracing tools – kernel and user
 • Misc tools in the development process
   

Linux and Hard Real-time  

 • Real time requirements
 • Kernel preemption modes
 • RT-Preempt patch
 • Xenomai
   

Graphics, GUI and Multimedia   

 • QT
 • DirectFB
 • SDL
 • V4L
 • Other useful libraries
Prerequisites

Delegates should have a working knowledge with embedded Linux (course 91100)

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...