קורסים מקצועיים למתקדמים

Web Development

Advanced Go

מספר הקורס 3384

למה ללמוד בג'ון ברייס?
  • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
  • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
  • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
  • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

16

מספר מפגשים:

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

Google’s Go Language is one of the fastest grown programming languages in the world and with good reason. It is a modern language designed from the ground up by some of the most famous names in Computer Science. Go leverages the capabilities of modern multi core architectures and computer language innovations to be o extremely fast, efficient and maintainable.
This course, designed for developers who already have a basic grasp of Google’s GO language takes you beyond the Go Playground, into some more advanced yet varied practical topics. It includes lectures and is practically oriented with a great deal of hands on practice and exercises.

On Completion, Delegates will be able to

Who Should Attend

Developers with experience with the GO language who want deeper knowledge of the internals of the Go language and advanced features to enable more effective Go development.

תכנית הלימודים

01
Sylabus
PDF להורדה

Effective Go:
• Formatting, comments and naming conventions
• Switch, fallthrough and no ops
• Redeclaration and Reassignment
• Range with Unicode
• Defer best practices
• New vs Make vs Constructors
• Arrays by pointer vs slice
• Implementation of append
• Global init functions
• Web serving int counter
• Using the blank identifier in importing
• Embedding: Interfaces, Structs vs Inheritance
• Channels use in server throttling
3
Go By Example:
• Variadic Functions
• Error handling best practices
• Channels: Directions, Timeouts ,
• Synchronizing: WaitGroup, Atomic, Mutex, Channels
• Custom Sorting
• Panic ,Recover, Rethrow Idiom
• Writing Collection functions
• Marshalling/Unmarshalling JSON
• Go Reflection
• C/go Interop
Web services in Go :
• Contexts and Cancellation
• HTTP Clients
• HTTP Servers
• Serving REST with Gorilla
Go and Software Development:
• Object Oriented Principles and Go
• Idiomatic Go and Antipatterns
• Unit and Service Tests
• Custom/Handwritten mocks
• Mocking frameworks gomock vs testify vs mockery
• Coverage, Benchmarking, Profiling and other tools

Prerequisites

 Practical experience with programming in the GO programming language

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...