קורסים מקצועיים למתקדמים

Web Development

Advanced JavaScript Patterns and Techniques

מספר הקורס 42583

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

JavaScript, the world’s most misunderstood programming language, and the language of the web, is now more important than ever. JavaScript is the only real cross platform programming language, providing us the tools to write interactive web applications and use them on the desktop, on our TVs, in our cars and on the mobile phones.

Building reusable, scalable and performance oriented JavaScript code requires a deep understanding of the language and as our applications grow more complex, this is no longer something we can live without.

In this course we will learn the tools and patterns to build scalable JavaScript web sites that will serve visitors from many platforms.

This course is for developers experienced in OOP with working knowledge of JavaScript, who wish to focus on advanced JavaScript techniques and patterns.

The course will consist of 70% lectures and 30% exercise.

On Completion, Delegates will be able to

Develop scalable, reusable and testable JavaScript code as the infrastructure for large scale web applications

Who Should Attend

This course is intended for experience developers who wish to focus on rich client-side techniques and frameworks.

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Module 1: JavaScript Pitfalls

 • Typeof operator
 • Undeclared vs. Uninitialized variable
 • Implicit Variable declaration
 • No integral data type
 • String is immutable
 • Undefined value
 • Strict vs. Abstract comparison
 • Logical Operator
 • Array is dynamic
 • Don’t mix object with array
 • Where to declare variables inside function?
 • Function overloading
 • Function is an object
 • Function.apply vs. Function.call
 • Function creates scope
 • Closure
 • Self-executing function

Module 2: Object Oriented JavaScript

 • Module Pattern
 • From Module to Class
 • Function as Constructor
 • Prototype
 • Inheritance
 • Namespace
 • Objects and DOM
 • me, self and that

Module 3: ECMA Script 5.0 & 6.0

 • Strict Mode
 • Object.create
 • Getters and Setters
 • Reflection
 • let
 • Class
 • Module
 • Iterator
 • Generator
 • Arrow function
 • Binary data
 • Collections
 • Proxy
 • Promise

Module 4: High Performance JavaScript

 • Loading and Execution Optimizations
 • Data Access Optimizations
 • DOM Optimizations
 • Flow Control Optimizations
 • Strings Optimizations
 • Regular Expression Optimizations
 • Timers Optimizations
 • UI Thread Optimizations
 • Web Worker Optimizations
 • AJAX Optimizations
Prerequisites
 • Previous experience in Object Oriented Programming (like: Java, C++ or C#)
 • Basic knowledge in web concepts and HTML/CSS
 • Basic JavaScript knowledge is highly recommended

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...