קורסים מקצועיים למתקדמים

Java

Advanced Spring

מספר הקורס 43581

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

Spring Framework became the favorite framework for Java Server-side and Fullstack development. Spring community is very much alive, providing amazing out-of-the-box solutions to most technological requirements. As Spring programming becomes a common skill & knowledge for Java developers, there are some very powerful capabilities most of us miss. This course takes you to the next level of dealing with Spring core programming by covering SpringBoot testing , cache & CGlib smart proxying & exposing repositories with GraphQL. Than the course relates to advanced APIs – Reactive (Reactive streams , reactive REST & reactive NoSQL repositories), and cloud streaming (based on Kafka/RabbitMQ). The last part of this course is about automated configuration. This part begins with SpringBoot starters and building auto-configuration mechanism and ends with a detailed session regarding Docker containers and how to Dockerize SpringBoot applications along with a whole Microservice ecosystem

On Completion, Delegates will be able to

Who Should Attend

Experienced Spring developers that wants to take the next step

Spring developers that wants to use reactive platform for BigData streaming and in-memory manipulations

Spring developers that wants to Create custom Boot platforms & starters via GCLib & Autoconfiguration

Spring developers that wants to perform data streaming & microservice intra-communication over Kafka/RabbitMQ

Spring Developers that want to learn how to use Docker & Docker Hub for Spring Applications and Microservices eco-systems

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Spring Cache

 • Introduction
 • Cache providers
 • Caching results
 • Evicting cache
 • Using conditions
 • Applying to REST endpoints

Spring Testing

 • Introduction
 • SpringBoot testing
 • Testing annotations
 • Unit & integration testing
 • Tesing DB repositories
 • Testing web endpoints
 • Mocking & using alternative DB

Spring Reactive Programming 

 • Introduction
 • Reactive Streams
 • Flux
 • Mono
 • Connectable Streams
 • Reactive REST Services
 • Reactive noSQL Repositories

Spring Cloud Streaming

 • Introduction
 • Using SINK
 • Using SOURCE
 • Functional Consumers
 • Functional Producers
 • Functional Processors
 • Functional Suppliers

Spring GraphQL

 • Introduction to GraphQL
 • Setting dependencies
 • Creating entities/data objects
 • Creating repositories
 • Defining GraphQL schema
 • Coding GraphQL resolver
 • Testing with GraphiQL Web UI

Spring AOP with GCLib

 • Introduction
 • Setting up
 • Defining Proxies with Enhancer
 • Generating Beans
 • Creating Mixin

Spring Auto Configuration – Boot Starters

 • Introduction
 • Creating Spring starters
  • META-INF/spring-factories
  • Conditional configuration
  • Running with SpringBoot applications

Dockerizing SpringBoot

 • Introduction, basic terms
 • Setting up the environment
 • Creating SpringBoot Image
 • Running Image
 • Managing via Docker Desktop
 • Running multiple instance
 • Docker image basic commands
 • DockerHub
 • Dockerizing Microservice ecosystem
 • SpringBoot Docker image on Kubernetes

 

Prerequisites
 • Experience in Java 8 functional programming
 • Experience with Spring framework
 • Experience with SpringBoot
 • Familiarity with Microservices (spring.cloud)

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...