קורסים מקצועיים למתקדמים

כלי ביצוע בדיקות

ALM/Quality Center 11.0 Essentials

מספר הקורס 4751

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

This course provides the tools you need to implement and use Application Lifecycle Management. Students learn how to manage quality information throughout the development cycle, from constructing requirements, designing and executing tests, through monitoring defects.

The hands-on labs for this course use version 11 of the Application Lifecycle Management software.

On Completion, Delegates will be able to

Define Application Lifecycle Management (ALM)

PPT (Project plan testing) module

Construct requirements.

Analyze risks associated with requirements.

Organize subjects and tests in a test plan tree.

Design and create test plans.

Generate test scripts from design steps.

Create test sets.

Execute manual.

Log and manage defects.

Generate reports and graphs using the Dashboard.

Import and export from Microsoft Excel

Identify the hardware and software requirements for installing Quality Center.

Maintain Quality Center projects.

Manage Quality Center users and groups.

Customize and configure Quality Center at the organization-wide level.

Customize project-specific Quality Center parameters.

Customize the testing workflow according to your project-specific requirements.

Who Should Attend

Quality assurance engineers

Quality testers

Project managers

Quality Center Administrators

Quality Assurance Leads

Quality Center Project Managers

Other Quality Center users responsible for managing projects, users, and workflow customizations

תכנית הלימודים

Full Sylabus
PDF להורדה

Course Overview

 • Introduction
 • Course overview
 • Course objectives
 • Introduction to the case study
 • Introduction to the lab environment

Introduction to Application Lifecycle Management

 • Describe HP’s Application Lifecycle Management (ALM) product
 • Describe the ALM hierarchy and roadmap
 • Navigate through the ALM modules
 • Describe the key features and benefits of ALM
 • Identify what’s new in ALM version 10.0
 • Identify additional helpful resources

Project Planning and Tracking

 • Define Project Planning and Tracking (PPT)
 • Understand the terminology used in PPT
 • Work with PPT including:
 • Define scope items
 • Assign content to scope items
 • Define and configuring milestones
 • Assign and configure Key Performance Indicators (KPIs)

Working with Requirements and Analyzing Risk

 • Specify requirements
 • Identify the characteristics of a useful requirement
 • Add requirements to a project
 • Create a requirements tree
 • Assign requirements to releases and cycles
 • Add traceability links using traceability
 • Add traceability links between requirements
 • Perform risk analysis for requirements

Requirements Coverage

 • Create test coverage in the Requirements module
 • Create requirement coverage in the Test Plan module
 • Create requirement coverage using test configurations
 • Analyze cycle progress
 • Track cycle progress with the test set folders

Test Planning

 • Organize subjects and tests in a Test Plan tree
 • Create tests that define the steps for testing an application
 • Use parameters in tests
 • Generate test scripts from design steps
 • Define test configurations
 • Generate a live analysis graph from a Test Plan tree

Test Execution

 • Create and organize folders in a Test Sets tree
 • View all test runs for a project
 • Create test sets
 • Add tests and test configurations into test sets
 • Link test set folders to releases and cycles
 • Manage test execution flow and test dependencies
 • Execute manual and automated tests
 • Record and review the results of test executions

Lab Management

 • Identify the motivation behind lab management
 • Identify the concepts of lab management
 • Manage lab resources
 • Schedule and execute tests

Defect Tracking

 • Log defects
 • Search and review defects
 • Track defects throughout their lifecycle
 • Associate defects with entities

Reporting and Analysis

 • Describe reporting and analysis in ALM
 • Identify the features of the dashboard
 • Create dashboard folders and pages
 • Configure the dashboard
 • View a dashboard page
 • Generate reports and graphs
 • Analyze reports and graphs
 • Create and view project reports

Library Management

 • Define a library
 • Define a baseline
 • Compare baselines
 • Pin a test set to a baseline

Exporting from Excel to ALM

 • Identify the types of data that you can export to Quality Center
 • Install an add-in for Microsoft Excel to allow data to be exported to Quality Center
 • Format requirements, test plan, and defects data in Microsoft Excel files
 • Execute the Export wizard in Excel
 • Verify the exported data in Quality Center

Introduction to Site Administration Implementation Planning

 • Planning: considerations and key roles
 • Identify hardware and software considerations
 • Identify organization-wide customization requirements
 • Use Site Administration to manage quality center

Domains and Projects

 • Understanding the project structure in Quality Center
 • Creating domains and projects
 • Enabling versioning
 • Checking connectivity

Maintaining Quality Center Projects

 • Querying project tables
 • Copying, renaming, removing, backing up, restoring, and upgrading projects
 • Importing and Exporting projects

Managing Users

 • Creating and managing users
 • Monitoring user connections

Configuring Servers and Parameters

 • Loading a Quality Center license
 • Modifying server configurations
 • Defining DB servers
 • Configuring Quality Center parameters
 • Setting the Quality Center mail protocol

Planning Project-Level Customizations

 • Planning for Project Customization

Managing Users and User Groups

 • Adding users to a project
 • Creating user groups
 • Customizing module access
 • Defining transition rules

Customizing Entities

 • Adding user-defined fields
 • Creating requirement types
 • Defining criteria for risk-based quality management

Customizing Lookup Lists

 • Creating project-specific lists
 • Associating a list to a project entity
 • Managing project-specific lists

Customizing Mailing Options and Alert Rules

 • Designating mail fields
 • Defining mailing conditions
 • Configuring alert rules
 • Manage follow up flags

Customizing Workflow

 • Customizing lists
 • Customizing fields by user groups

Implementing Workflow Using the Script Editor

 • Using the Script Editor
 • Adding a command button by using the Script Editor

Summary

Prerequisites

Working knowledge of:

 • Windows
 • Testing concepts
 • Website Concepts

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...