פיתוח תוכנה

קורס Angular

מספר הקורס 3377

חשכ"ל
למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • מובילים את תחום ההכשרה לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה
 • המבחן של המדינה קבע: ג’ון ברייס היא המכללה שמשלבת הכי הרבה בוגרים בעולם ההייטק
 • מחוברים לחברות המובילות במשק, לצרכי השוק ולתחומים הכי נחשקים בתעשיית ההייטק
 • בכל שנה אנחנו מכשירים למעלה מ- 10,000 אנשי ונשות הייטק במגוון תחומים

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

המבחן של המדינה קבע שג'ון ברייס היא המכללה שמשלבת הכי הרבה בוגרים בעבודה בהייטק

Overview

Angular is a JavaScript Client Side Framework. It maintains compatibility with web standards and is easy to learn. Angular allows you to reuse your code in any deployment target, such as web, mobile web, native mobile, and native desktop. Angular uses the popular reactive programming library RxJS and allows you to build fast applications on the Web Platform. It comes with a great set of tools that helps you write good code, test it and efficiently move it from development to production.

On Completion, Delegates will be able to

Build Single Page Application with Angular.

Understand how Angular works.

Use best practices for testing, app structure and performance.

Who Should Attend

Front-end developers who wish to learn programming with Angular.

תכנית הלימודים

full syllabus

Introduction to Angular

 • Single Page Applications (SPA)
 • The need for a JavaScript framework
 • Reactive Programing and the future of Web Applications
 • Setting up the environment
 • “Hello Angular” – your first app.

TypeScript

 • Angular is built on TypeScript
 • JavaScript, ECMAScript5, ECMAScript 6 and TypeScript
 • Understanding the JavaScript Closures
 • Types
 • Classes
 • Inheritance
 • Tools

Angular architecture and concepts

 • Angular standalone project structure
 • The application
 • The model
 • The components
 • The component decorator
 • Putting it all together

 

Angular Components

 • Create a standalone component.
 • Data bindings and Template syntax
 • Component inputs – Working with properties
 • Component outputs – Creating custom events

 

 

Services & Dependency injection

 • Understanding the role of the Provider
 • Creating and using a class provider
 • Other types of providers
 • Injectable decorator
 • Understanding the dependencies injectors hierarchy & The injection context
 • Common patterns and best practices
 • Use the Inject method.

 

 

Directives & pipes

 • Creating Directives
 • Use HostBinding & HostListener
 • Use built-in pipes
 • Create custom pipes

 

Angular Forms

 • Reactive Forms in Angular
 • Typed form groups and controls.
 • Constructing a Form using a FormBuilder
 • Create custom control with ControlValueAccessor
 • Validations

Routing

 • What is Routing
 • The need for routing
 • Routing options
 • Path Location
 • Passing parameters
 • Nested routes
 • Lazy Loading and Performance

 

 

 

Reactive programming & RxJs

 • Understanding Reactive Programming
 • Working with the RxJS library
 • Working with data Observables
 • Promises vs. Observables
 • Observable operators
 • Implementing custom state services

Angular Signals

 • What are signals
 • Writeable signals
 • Computed signals
 • Reading signals in OnPush components
 • Effects

 

Communicating with the Server

 • XHR and AJAX
 • Working with Angular Http Client
 • Using REST
 • Http API
 • Http interceptor

prerequisites

Before attending this course, students must have:

 • Previous experience in Object Oriented Programming (Java, C++, C#)
 • Basic understanding of the HTTP protocol

Basic knowledge of HTML, CSS, and JavaScript

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...