קורסים מקצועיים למתקדמים

פיתוח תוכנה

Beginning Tcl/TK

מספר הקורס 748

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

This three-day course provides the student with an introduction to creating Tcl and Tcl/TK scripts.

מטרות הקורס

Who Should Attend

Programmers, testers, and system administrators who wish to use Tcl/TK in their environment.

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

1. Introduction to Tcl/TK

 • Install/Set-up Tcl/TK
 • History of Tcl
 • Advantages and Disadvantages of Tcl
 • Creating a Simple Tcl Program
 • Interactive tclsh shell

2. Tcl Basics

 • Math in Tcl
 • Data Types
 • Command Substitution
 • Grouping
 • Escaping Special Characters
 • Special String Characters
 • Commenting Your Script
 • Receiving Input in Tcl

3. Variables

 • Creating Variables
 • Referencing Variable’s Values
 • Unsetting Variables
 • Determining if a Variable Exists
 • Predefined Variables

4. Lists

 • What is a List?
 • Creating Lists
 • Returning Elements from Lists
 • Creating Lists form Strings
 • Creating Strings from Lists
 • Modifying Lists
 • Searching Lists
 • Sorting Lists
 • The concat Command
 • The arvg List

5. Arrays

 • What is an Array?
 • Creating Arrays
 • Returning Elements from an Array
 • Removing Data from an Array
 • The array Command
 • The env Array
 • The tcl_platform Array

6. Strings

 • String Manipulation
 • Finding the Length of a String
 • Comparing Two Strings
 • Matching a Pattern in a String
 • Other String Operations
 • Appending to a String

7. Regular Expressions

 • What are Regular Expressions?
 • The “*” and “+” Characters
 • The “.” Character
 • Character Sets
 • The Anchor Characters
 • The “?” Character
 • Grouping Patterns
 • Alternation
 • The Backslash Character
 • The regexp Command
 • The regsub Command
 • Other Commands that Use Regular Expressions

8. Flow Control

 • Control Statements
 • The if Statement
 • The switch Statement
 • Using while Loops
 • Using foreach Loops
 • Using for Loops
 • Using break to Control Loops
 • Using continue to Control Loops
 • Catching Errors
 • Exiting and Error Messages

9. Procedures

 • Crating Procedures
 • Passing Parameters to Procedures
 • Variable Scope
 • The return Statement

10. File and Process Handling

 • Running UNIX or Linux Commands
 • Running Commands on PCs
 • Checking File Status
 • File Handles
 • Determining the Host Name

11. TK Basics

 • Working with Windows
 • Types of Widgets
 • Geometry Managers
 • The Big Picture

12. Widgets

 • Common Optinos
 • Frames & Pack
 • Toplevels
 • Labels
 • Buttons
 • Listboxes
 • Scrollbars
 • Scales
 • Entries
 • Messages

13. Menus

 • Creating Menus
 • Creating the Menu Options
 • Adding Check, Radio, and Separator Entries
 • Adding Command Entries
 • Adding Cascade Entries

14. Pack

 • Pack Options
 • Managing Widgets
 • Binding
Prerequisites

Programming experience in a structured language, such as C, C++, Java, or COBOL, is required.

 

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...