קורסים מקצועיים למתקדמים

Web Development

Building Web Applications using AngularJS

מספר הקורס 3357

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

32

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

4

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

4

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

We want rich, interactive and impressing web applications. We do not want to write a lot of JavaScript code. We need a modern client side framework to allow modeling and ease of maintenance. AngularJS by Google is the most popular framework for this task.

 

AngularJS brings a Model-View-Controller architecture to the client side. It has an impressive HTML compilation process where the developer can create its own domain HTML language. In addition, the developer is free from updating the DOM manually. AngularJS automatically detects changes to the application’s model and updates the DOM accordingly. These features plus many others made AngularJS to be the 1st framework to be considered when building Single Page Applications.

On Completion, Delegates will be able to

Build Single Page Application with AngularJS

Understand AngularJS lifecycle

Create controllers, views and services

Build custom directives

Who Should Attend

This course intends to back end developers who wish to focus on rich client-side application development using AngularJS.

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Module 1: Advanced JavaScript

 • The Challenge
 • Closure
 • Avoiding Globals
 • Module
 • Classes, objects and Inheritance
 • Namespace
 • Threading Model
 • Asynchronous Programming

Module 2: Building Single Page Application

 • The Challenge
 • What is Single Page Application
 • Popular Frameworks/Libraries
 • Introducing AngularJS
 • Controller
 • Scope
 • Template
 • Basic directives

Module 3: Understanding AngularJS

 • Application bootstrapping
 • Module
 • Dependency Injection
 • Scope inheritance
 • Automatic DOM update
 • Dirty Checking
 • Services and other Injectables

Module 4: Enhancing Views

 • Referencing Directives
 • Interpolation directive
 • Rendering HTML
 • Conditional Display
 • DOM Event Handlers
 • Filters
 • Custom Filter
 • Validation

Module 5: Routing

 • The Challenge
 • Hashbang technique
 • HTML5 History API
 • $location service
 • Using angular-route
 • Using UI-Router

Module 6: Communicating with Back End Server

 • $http service
 • JSONP and CORS
 • What is a Promise?
 • $q service
 • What is Restful Service?
 • $resource service

Module 7: Custom Directive

 • Directive lifecycle
 • Isolated Scope
 • Directive shortcuts @ = and &
 • Transclusion
 • Other Directive properties
 • Directive’s controller
 • Terminal property

Module 8: Testing

 • Getting Started
 • Specs, Suites & Expectations
 • Matchers & Custom Matchers
 • Setup and Teardown
 • Spy
 • jasmine.clock
 • jasmine.ajax
 • Dealing with Promises
 • Dealing with AngularJS

Introduction to Angular 2.0

 • What’s new with Angular 2.x version?
 • What about versions compatibility?
 • Upgrading from version 1.x to 2.x
 • When is the time to move to 2.x ?
Prerequisites
 • Previous experience in Object Oriented Programming (like: Java, C++ or C#)
 • Basic understanding of the HTTP protocol
 • Basic knowledge of HTML, CSS and JavaScript
 • Basic knowledge of Server Side Processing development lifecycle

 

 

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...