קורסים מקצועיים למתקדמים

C++ and C

C++ for C Programmers

מספר הקורס 6056

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

32

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

4

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

4

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

C++ is undoubtedly one of the most popular programming languages for software development. It brings language enhancements and object-oriented programming support to C++. However, C++ is a large and sometimes difficult language, and even with a C background, a programmer needs to understand C++ programming style as well as C++ constructs to get the best out of it. Our highly successful C++ training for C Programmers course has a thorough theoretical and practical coverage of the language. This helps to eliminate the misconceptions and poor programming practice that can cause so many problems.

For experienced C programmers, the course will illustrate how to get the benefits of good software engineering and code reuse by using standard C++ and object-oriented programming techniques in real-world programming situations. There will be ample opportunity to apply these techniques during the practical sessions.

This is a hands on course with a mix of tuition and practical sessions for each technical chapter which reinforce the C++ syntax and object-oriented programming techniques covered in the course.

On Completion, Delegates will be able to

Define classes

Write class member functions

Use constructors, destructors and dynamic memory

Write code that is efficient and robust

Build new classes from other classes using inheritance, composition and association

Use template classes

Use operator overloading

Design and write classes with polymorphic behavior

Who Should Attend

C Programmers wishing to learn or improve in C++

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Course Introduction

 • Course Prerequisites
 • Course Objectives
 • Course Delivery
 • Course Practical’s
 • Course Structure

An Overview of OO Programming and C++

 • Review of OOP principles
 • Behavior, state, identity, inheritance, polymorphism
 • History and evolution of C++
 • Key features of C++
 • C++ as a better and safer C

The Class Approach

 • Grouping of data and functionality
 • Syntax of a class declaration
 • Syntax of use
 • Public and private
 • Abstract Data Types
 • Program structure

Providing Class Functionality

 • Member functions
 • Function overloading
 • Default arguments
 • Ambiguities
 • Anonymous arguments
 • Resolving scope conflicts
 • The Scope resolution operator
 • The this pointer

Object birth and death

 • Life of an object
 • Constructors
 • operator new
 • Death of an object
 • Destructors
 • operator delete
 • Dynamic arrays

Efficiency and Integrity Issues

 • Enumerations
 • Const declarations
 • Const member functions
 • Const member data
 • Inline function mechanism
 • Reference variables

Composite Classes

 • An opportunity for reuse
 • Scoping and initialisation
 • Order of construction
 • Member Initialisation lists
 • Use of fundamental classes

Associative Classes

 • Delegating class functionality
 • Dynamic associations
 • Custody and lifetime
 • Constant associations

Operator Overloading

 • Operator functions
 • Unary operators
 • Binary operators
 • Global operators
 • Member operators
 • Subscript operators
 • Input operators
 • Output operators
 • Guidelines

Class Properties

 • Static data members
 • Static member functions
 • Nested types
 • Forward declarations
 • Friend classes

Container Classes

 • Organising collections of objects
 • Template classes
 • vector
 • list
 • Iterators
 • Template functions
 • Algorithms
 • Using the Standard Library

Copying and Conversions

 • The copy assignment operator
 • Copy constructors
 • Conversions to a class object
 • Conversions from a class object

Inheritance

 • Extension of existing classes
 • Notation, syntax, terminology
 • Protected members
 • Scoping and initialisation
 • Multiple inheritance
 • Abstract base classes
 • Guidelines

Polymorphism

 • Modified class behavior
 • Virtual functions
 • virtual destructors
 • Late binding
 • Inside the virtual function mechanism
 • Pure virtual functions
 • Use of pointers to base type
 • Guidelines

C++ 11 Standard Enhancements

 • Namespaces
 • Overview of exception handling
 • Smart pointers
 • Customized memory management
 • Interfacing with C
 • Class design recommendations

 

Prerequisites
 • Delegates must have solid experience of C including structures (i.e. struct and/or class); Declaration and use of pointers; Function declaration, definition and use with call by value or call by pointer; Dynamic memory allocation (i.e. malloc and free, or new and delete); Multiple source file projects (requiring project files or makes files). You should also have a good appreciation of object-oriented principles or have attended our Object-Oriented Primer course.
 • Delegates with less than four months or no recent experience of C should attend the Programming with C++ course instead.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...