קורסים מקצועיים למתקדמים

Real Time

C++ for Embedded & Real Time Systems

מספר הקורס 44400

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

This course introduces the C++ language for use on Real Time and embedded applications. The course covers object oriented programming and the C++ language, highlighting areas of concern for Real Time and embedded development. The course also covers the application of C++ to Real Time systems including interrupt handling, memory issues, and performance issues. The course will allow students to avoid dangerous performance and correctness problems unknown to most C++ developers, including many experienced programmers.

During labs, students will solve exercises by writing programs that will illustrate the covered principles. Approximately 40% of the course is practical work.

On Completion, Delegates will be able to

The core C++ syntax and semantics.

Object Oriented Advantages, and Principles

How to write safe, efficient C++ code

Memory and performance issues associated with C++

How to access memory & program interrupts in C++

Who Should Attend

The course is designed for Real Time engineers who are embarking on a project using C++ for the first time. It is also targeted at developers currently reluctant to move to C++ from C as they believe it poses too great an overhead. This course will clearly demonstrate both the strengths and weaknesses of C++ versus C.

תכנית הלימודים

full syllabus
PDF להורדה

A Course Introduction

 • Course Prerequisites
 • Course Objectives
 • Course Delivery
 • Course Practical
 • Course Structure

 

An Overview of OO Programming and C++

 • Review of OOP principles
 • Behavior, state, identity, inheritance, polymorphism, abstraction
 • History and evolution of C++
 • Key features of C++
 • C++ as a better and safer C, C++ vs. C, C++ in Real Time systems

 

The Class Approach

 • Grouping of data and functionality
 • Syntax of a class declaration
 • Syntax of use
 • Public and private
 • Abstract Data Types
 • Program structure

 

Providing Class Functionality

 • Member functions
 • Function overloading
 • Default arguments
 • Ambiguities
 • Anonymous arguments
 • Resolving scope conflicts
 • The Scope resolution operator
 • The this pointer

 

Object birth and death

 • Life of an object
 • Constructors
 • operator new
 • Death of an object
 • Destructors
 • operator delete
 • Dynamic arrays

 

Efficiency, Integrity and Performance Issues

 • Enumerations
 • Const declarations
 • Const member functions
 • Const member data
 • Inline function mechanism
 • Reference variables
 • Composite Classes
 • An opportunity for reuse
 • Embedded / Real Time considerations

 

Scoping and initialization

 • Order of construction
 • Member Initialization lists
 • Use of fundamental classes

 

Associative Classes

 • Delegating class functionality
 • Dynamic associations
 • Custody and lifetime
 • Constant associations

 

Operator Overloading

 • Operator functions
 • Unary operators
 • Binary operators
 • Global operators
 • Member operators
 • Subscript operators
 • Input operators
 • Output operators
 • Guidelines
 • Embedded / Real Time considerations

 

Class Properties

 • Static data members
 • Static member functions
 • Nested types
 • Forward declarations
 • Friend classes

 

Templates and Container Classes

 • Organizing collections of objects
 • Template classes
 • vector
 • list
 • Iterators
 • Template functions
 • Algorithms
 • Using the Standard Library
 • Embedded / Real Time considerations

 

Copying and Conversions

 • The copy assignment operator
 • Copy constructors
 • Conversions to a class object
 • Conversions from a class object
 • Embedded / Real Time considerations

 

Inheritance

 • Extension of existing classes
 • Notation, syntax, terminology
 • Protected members
 • Scoping and initialization
 • Multiple inheritance
 • Abstract base classes
 • Guidelines

 

Polymorphism

 • Modified class behavior
 • Virtual functions
 • virtual destructors
 • Late binding
 • Inside the virtual function mechanism
 • Pure virtual functions
 • Use of pointers to base type
 • Guidelines
 • Real Time considerations

 

Embedded and Real Time C++ Considerations

 • Comparing C and C++ performance, Performance analysis
 • C++ code translated to C
 • Inheritance in C
 • The Embedded C++ Language Standard
 • Program Size Comparisons
 • Problems with Exceptions, RTTI, mutable
 • Problems with Templates, Multiple Inheritance, Operator Overloading
 • Compiling Embedded C++
 • Making Objects ROMable
 • Encapsulating a ROMable class
 • Placing objects at a specific address
 • Interrupts and interrupt vectors in C++
 • Combining C and C++ code
Prerequisites

Delegates should have a working knowledge of C, and some knowledge of Embedded/Real Time programming.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...