קורסים מקצועיים למתקדמים

C++ and C

C Programming for Experienced Programmers

מספר הקורס 6065

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

C is one of the most widely-used languages for systems software and workstation application programming, largely due to its power and flexibility. This course will provide you a highly effective, structured approach to learning ASCI Standard C revision C90 for experienced programmers who have had some exposure to similar languages such as Java or C#.

Programming skills will be enhanced as delegates will be able to use the powerful features of C to best effect building on the skill gathered from their previous experience in similar high level languages. This C Programming Course for Experienced Programmers is outstanding because of its emphasis on writing style, pitfalls to avoid and techniques to use that make the code clear, concise and maintainable. It is designed to accelerate through the foundations of C programming as appropriate to the skill level.

In addition to the lecture material there are graded practical sessions that cover each of the major areas of C. There are also optional exercises for further study after the course

On Completion, Delegates will be able to

Use all the major elements of the C language

Write programs using the strengths of the C language, for example aggregate types, pointers and dynamic data structures

Write and use the data structuring features of the language, which can result in better program design and maintenance

Work with the C run-time library: a major source of programmer productivity and portability

Dealing with errors, both by spotting and remedying common programming errors and using C's error handling facilities

Write in a good C programming style without compromising efficiency and integrity

Who Should Attend

Experienced programmers wishing to learn the C language

תכנית הלימודים

full syllabus
PDF להורדה

An Overview of C

 • History and evolution of C
 • Key characteristics of C

Writing a Simple Program

 • Program structure
 • Data and code statements
 • C software development life cycle

Data Types, Operators and Expressions

 • Scalar types
 • Variables and constants
 • Storage considerations
 • Initialising variables
 • Standard arithmetic operators
 • Increment, decrement, assignment and relational operators
 • Automatic and programmer-controlled type conversion
 • Introduction to evaluation points
  Control Flow
 • Boolean expressions
 • While, Do and For loops
 • Looping style considerations
 • If, Else and Switch statements
 • Other statements affecting flow of control
 • Decision-making style considerations
  Functions and Program Structure
 • Inter-function communication
 • Function prototypes, calls and definitions
 • Scope and storage classes, stack
 • Recursion
  Structured Data Types
 • Arrays, strings, structures and unions
 • Nested data structures
  Pointers
 • The concept of indirection
 • Pointers and address arithmetic
 • Pointers and functions
 • pointers and const
  Pointers and Data Structures
 • Pointers and arrays
 • Pointers and structures
 • Linked Lists
 • Overview of Queue and Tree Structures
  Preprocessor
 • Tokens and macros
 • Include files
 • Conditional compilation, File Guarding
 • Operators
  Input and Output
 • Using run-time routines
 • Character and formatted I/O
 • File I/O
 • Block I/O
  Further Data Types, Pointers and Error Handling
 • Bit manipulation
 • User-defined types
 • Function Pointers, asserts and errno
  Working with Larger Programs
 • C and modular programming
 • Linkage
 • Cs standard library
  The Way Ahead
 • Further C information sources
Prerequisites
 • Delegates must have professional programming skills and a good working knowledge of a C-like language together with the usual skills in a block-structured language, such as Basic/Visual Basic, Pascal/Modula2, Fortran, Algol or PL/1, and be familiar with a programming environment.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...