קורסים מקצועיים למתקדמים

C++ and C

C Programming

מספר הקורס 6064

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

32

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

4

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

4

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

C is one of the most widely-used languages for systems software and workstation application programming, largely due to its power and flexibility. This course will provide you a highly effective, structured approach to learning the C language.

Programming skills will be enhanced as delegates will be able to use the powerful features of C to best effect and avoid errors that lead to faulty code or code that cannot be maintained. QA’s programming course is outstanding because of its emphasis on writing style, pitfalls to avoid and techniques to use that make the code clear, concise and maintainable.

In addition to the lecture material there are graded practical sessions that cover each of the major areas of C. There are also optional exercises for further study after the course. Delegates may take away worked solutions, together with some small sample demonstration programmers.

On Completion, Delegates will be able to

Use the major elements of the C language

Write programs using the strengths of the C language. For example, pointers

Write and use the data structuring features of the language, which can result in better program design

Work with the C run-time library: a major source of programmer productivity

Spot and remedy common programming errors in C

Write in a good C programming style

Who Should Attend

Experienced programmers wishing to learn the C language

תכנית הלימודים

full syllabus
PDF להורדה

An Overview of C

 • History and evolution of C
 • Key characteristics of C

 

Writing a Simple Program

 • Program structure
 • Data and code statements
 • C software development life cycle

Data Types

 • Scalar types
 • Variables and constants
 • Storage considerations
 • Initialising variables
  Operators and Expressions
 • Standard arithmetic operators
 • Increment, decrement, assignment and relational operators
 • Automatic and programmer-controlled type conversion
  Program Looping
 • Boolean expressions
 • While, Do and For loops
 • Looping style considerations

Decision Making

 • If, Else and Switch statements
 • Other statements affecting flow of control
 • Decision-making style considerations

Functions and Program Structure

 • Inter-function communication
 • Function prototypes, calls and definitions
 • Scope and storage classes

Structured Data Types

 • Arrays, structures and unions
 • Nested data structures

Pointers

 • The concept of indirection
 • Pointers and address arithmetic
 • Pointers and functions

Pointers and Data Structures

 • Pointers and arrays
 • Pointers and structures
 • Complex data structures

 

Preprocessor

 • Tokens and macros
 • Include files
 • Conditional compilation

Input and Output

 • Using run-time routines
 • Character and formatted I/O
 • File I/O

Further Data Types

 • Bit manipulation
 • User-defined types

Working with Larger Programs

 • C and modular programming
 • C’s standard library considerations
Prerequisites

Delegates must have professional programming skills and a good working knowledge of a block-structured language, such as Basic/Visual Basic, Pascal/Modula2, Fortran, Algol or PL/1, and be familiar with a programming environment

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...