פיתוח תוכנה

Core Java Programming

מספר הקורס 6947

חשכ"ל

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

הקורס נפתח גם במתכונת Live class –  למידה און ליין בכיתות אינטראקטיביות עם מיטב המרצים והתכנים של ג’ון ברייס /המי”ל.

ניתן לפתוח קורס בהתאמה אישית לארגונים במועד שיתואם עימנו

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

המבחן של המדינה קבע שג'ון ברייס היא המכללה שמשלבת הכי הרבה בוגרים בעבודה בהייטק

Overview

Java remains one of the leading programming languages in the hi-tech industry. Today Java provides real full-stack complete solutions starting with Mobile clients, through web integration tiers and services – but also provides the most powerful solutions for the IT/Enterprise industry and deep backend development. Java is also massively used for distributed domains, like clouds, and supplies strong infrastructure for QA Automation, BigData, and DevOps with popular tools, APIs, and frameworks. The bottom line is that entering the vast Java world is probably a good step ahead.

This course is the beginning of the journey to the Java world and is the base of any step to take as a Java developer. This course focuses on Java core (Java SE) and details regarding flow control, basic and advanced OOP programming, exception handling, and the most important, popular API’s like I/O, Multithreading, and DB connectivity.

 

מטרות הקורס

Who Should Attend

Developers that want to enter to Java world

Developers that need to start with Java and plan on implementing Java based

BigData solutions

DevOps environments

QA automation

Web Services

תכנית הלימודים

Full Sylabus

IIntroduction to Java

 • The History of Java
 • Java’s Key Features
 • The Java Virtual Machine
 • JRE, JDK
 • Understanding classpath, JAVA_HOME
 • Eclipse IDE
 • Application structures and archiving (jars)
 • The First Application

Basic Syntax

 • Identifiers
 • Comments
 • Keywords
 • Primitives
 • Introduction to classes & and objects
 • Packages & imports

Flow control

 • Using Operators
 • The ‘If-Else’ Statements
 • Using ‘While’ Loop
 • Using the ‘Do-While’ Loop
 • Using ‘Index’ Loop
 • Break & Continue
 • Selecting with ‘Switch’ statement
 • Dealing with Primitive Casts

Using Arrays

 • Creating an Array
 • Array Initialization
 • Working with Arrays
 • Using Multi-dimensional Arrays
 • Copying arrays

 

Java OOP – basics

 • The Importance of Encapsulation
 • Inheritance
 • these, super keywords
 • Java Constructors
 • Access Modifiers (private, default, protected, and public)
 • Method Overloading & overriding
 • Polymorphism
 • The Class ‘Object’

 

Advanced class features

 • The ‘final’ keyword
 • Static Members & Methods
 • Interfaces & Abstract Classes
 • Nested Classes

 

Exception handling

 • Exceptions & errors
 • Checked & Unchecked Exceptions
 • The ‘try-catch-finally’
 • Throwing exceptions
 • Compile-time Exceptions
 • Describing Common Exceptions
 • Creating Custom Exceptions

 

The Java Collection Framework & Generics

 • Overview of the JCF
 • Collection, List, Set, and Map
 • Understanding the Implementations
 • Sorting collections
 • Working with Generics

 

Latest syntax enhancements

 • For-each loops
 • Varargs
 • Static-imports
 • Enums
 • Annotations
 • Multi-catch
 • ARM

Java IO

 • Using the File IO
 • InputStream/OutputStream
 • The Decorator Design Pattern
 • Java Serialization
 • Readers & Writers
 • URLs

Multi-Threading

 • Introducing Concurrent Programming
 • Creating Java Threads
 • Basic thread control
 • The ‘synchronized’ Keyword
 • Working with wait/notify

Java DB connectivity – JDBC

 • Introduction & Architecture
 • Driver types
 • Registering drivers
 • Connecting via DriverManager & DB URL
 • Performing DML operations with Statements
 • Querying with ResultSet
 • Meta-data objects
Prerequisites
 • Experience in any OOP language other than Java

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...