קורסים מקצועיים למתקדמים

פיתוח תוכנה

Developing Android Applications

מספר הקורס 51050

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

48

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

6

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

6

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

This is a technical course that introduces programming Android applications. It is suitable for programmers starting new projects on Android, or for those maintaining existing applications.

Based on Linux, Android has rapidly emerged as the platform of choice for a wide range of mobile devices. In the short time since its first distribution in 2007, it has become one of the most widely used and prolific operating systems. Applications for Android are mostly written in the popular programming language Java, and a well-developed SDK is provided by Google, together with an emulator for development on the desktop.

This is an instructor led presentation with hands on exercises course using the Android development environment on Microsoft Windows, but is equally applicable to other platforms, such as iOS or Linux.

On Completion, Delegates will be able to

Use Android Studio with the Android emulator as a productive development environment to write and run Android applications

Understand Android features

Exploit the Android developer's SDK

Appreciate the differences between versions of Android

Design and write effective user interfaces for Android applications

Exploit hardware features available on a variety of devices

Effectively use external services and resources

למי מיועד הקורס

תכנית הלימודים

Full Sylabus
PDF להורדה

Java Programming (Optional)

 • Basic Syntax
 • OOP
 • Collections
 • Exceptions
 • Multitasking

Introduction to Android™

 • Copyrights and legal stuff
 • Rationale and history
 • Hardware
 • Software versions
 • Architecture
 • The Android VM
 • Apps!
 • Current Android platforms
 • Telephone and tablet

The Development Environment

 • The emulator environment
 • A first project from Android Studio
 • Creating the AVD from Android Studio
 • Running our project

Use of Java in Android

 • OO concepts review
 • Java language review
 • Introduction to Android classes
 • Android components
 • Other Android classes
 • Application security
 • The Manifest File – Public API

Developer Tools

 • SDK tools
 • Android Debug bridge – adb
 • Android Device Monitor
 • The shell
 • logcat
 • Android lint
 • SD card
 • What about a real device?
 • Android Device Chooser

UI – Layouts and Views in XML

 • Activities
 • Views
 • Layouts
 • Use of XML for UI components
 • Widgets
 • Storing and using literal values

UI – Layouts and Views in Java

 • Layouts, Widget ids and R.java
 • Using literal values (revisited)
 • Handling events
 • Getting and setting view values
 • ListViews

UI – Menus

 • Menus
 • Menus in XML
 • The code for option menus
 • The code for context menus

UI – Activity life-cycles

 • The ‘back stack’
 • Activity life-cycles and call-backs
 • Saving state
 • Persisting state
 • Launching a new activity
 • Declaring activities in the manifest file

Services and Receivers

 • What is a Service?
 • The IntentService class
 • Declaring Services in the manifest file
 • Status Bar and notifications
 • Broadcasts and Broadcast Receivers

Content Providers

 • Standard providers
 • Querying and changing data
 • Use of URIs
 • The query() method
 • Inserting, deleting and updating data
 • Querying and retrieving data on another thread
 • Writing your own content provider

Network Access

 • Overview
 • Checking connectivity
 • Internet access
 • Bluetooth
 • Introduction to Wi-Fi Direct and NFData Access
 • Internal Storage – private data
 • External Storage – public data
 • Persisting state with SharedPreferences

SQLite

 • What is SQLite?
 • SQLite data-types
 • SQLite table definitions
 • SQLite data manipulation
 • Using SQLite in Android
 • Using SQLite
 • Using SQLite with a Content Provider
 • Using ADB and sqlite3

Devices and External Services

 • Telephony
 • Using a camera
 • Location, location, location: GPS (and friends)
 • Introduction to Google Maps

Further UI Topics

 • Designing for hardware variety
 • Using multiple layouts
 • Fragments
 • The Action Bar

Testing

 • What should I test?
 • Testing platforms
 • Android JUnit extensions
 • UI Application Exerciser Monkey
 • monkeyrunner
 • Other tools

Publishing

 • The publishing process
 • Signing
 • The Android Studio Export Wizard
 • ProGuard
 • Versioning
 • Google Play
 • The Android Developer Console

Beyond Java

 • Other development techniques
 • Native Code
 • Native Development Kit – NDK
 • Mono – C#
 • Scripting Layer for Android – SL4A

 

Prerequisites
 • Previous knowledge and experience of Java is assumed, and some knowledge of XML is required
 • For those without a previous knowledge of Java, the first day of the course (optional) will cover basic Java topics
 • Experience of using Android at a user level is not assumed but will be an advantage, as will previous experience of Android Studio

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...