קורסים מקצועיים למתקדמים

Amazon Web Services

DevOps Engineering on AWS

מספר הקורס 3566

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

DevOps Engineering on AWS teaches you how to use the combination of DevOps cultural philosophies, practices, and tools to increase your organization’s ability to develop, deliver, and maintain applications and services at high velocity on AWS. This course covers Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), infrastructure as code, microservices, monitoring and logging, and communication and collaboration. Hands-on labs give you experience building and deploying AWS CloudFormation templates and CI/CD pipelines that build and deploy applications on Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), serverless applications, and container-based applications. Labs for multi-pipeline workflows and pipelines that deploy to multiple environments are also included.

On Completion, Delegates will be able to

Use DevOps best practices to develop, deliver, and maintain applications and services at high velocity on AWS

List the advantages, roles and responsibilities of small autonomous DevOps teams

Design and implement an infrastructure on AWS that supports DevOps development projects

Leverage AWS Cloud9 to write, run and debug your code

Deploy various environments with AWS CloudFormation

Host secure, highly scalable, and private Git repositories with AWS CodeCommit

Integrate Git repositories into CI/CD pipelines

Automate build, test, and packaging code with AWS CodeBuild

Securely store and leverage Docker images and integrate them into your CI/CD pipelines

Build CI/CD pipelines to deploy applications on Amazon EC2, serverless applications, and container-based applications

Implement common deployment strategies such as “all at once,” “rolling,” and “blue/green”

Integrate testing and security into CI/CD pipelines

Monitor applications and environments using AWS tools and technologies

Who Should Attend

System Administrators

DevOps engineers

DevOps architects

Operations engineers

System administrators

Developers

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Module 0: Course overview

 • Course objective
 • Suggested prerequisites
 • Course overview breakdown

 

Module 1: Introduction to DevOps

 • What is DevOps?
 • The Amazon journey to DevOps
 • Foundations for DevOps

 

Module 2: Infrastructure Automation

 • Introduction to Infrastructure Automation
 • Diving into the AWS CloudFormation template
 • Modifying an AWS CloudFormation template
 • Demonstration: AWS CloudFormation template structure, parameters, stacks, updates, importing resources, and drift detection

 

Module 3: AWS Toolkits

 • Configuring the AWS CLI
 • AWS Software Development Kits (AWS SDKs)
 • AWS SAM CLI
 • AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
 • AWS Cloud9
 • Demonstration: AWS CLI and AWS CDK
 • Hands-on lab: Using AWS CloudFormation to provision and manage a basic infrastructure

 

Module 4: Continuous integration and continuous delivery (CI/CD) with development tools

 • CI/CD Pipeline and Dev Tools
 • Demonstration: CI/CD pipeline displaying some actions from AWS CodeCommit, AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy and AWS CodePipeline
 • Hands-on lab: Deploying an application to an EC2 fleet using AWS CodeDeploy

 

Module 5: Continuous integration and continuous delivery (CI/CD) with development tools

 • AWS CodePipeline
 • Demonstration: AWS integration with Jenkins
 • Hands-on lab: Automating code deployments using AWS CodePipeline

 

Module 6: Introduction to Microservices

 • Introduction to Microservices

 

Module 7: DevOps and containers

 • Deploying applications with Docker
 • Amazon Elastic Container Service and AWS Fargate
 • Amazon Elastic Container Registry and Amazon Elastic Kubernetes service
 • Demonstration: CI/CD pipeline deployment in a containerized application

 

Module 8: DevOps and serverless computing

 • AWS Lambda and AWS Fargate
 • AWS Serverless Application Repository and AWS SAM
 • AWS Step Functions
 • Demonstration: AWS Lambda and characteristics
 • Demonstration: AWS SAM quick start in AWS Cloud9
 • Hands-on lab: Deploying a serverless application using AWS Serverless Application Model (AWS SAM) and a CI/CD Pipeline

 

Module 9: Deployment strategies

 • Continuous Deployment
 • Deployments with AWS Services

 

Module 10: Automated testing

 • Introduction to testing
 • Tests: Unit, integration, fault tolerance, load, and synthetic
 • Product and service integrations

 

Module 10: Security automation

 • Introduction to DevSecOps
 • Security of the Pipeline
 • Security in the Pipeline
 • Threat Detection Tools
 • Demonstration: AWS Security Hub, Amazon GuardDuty, AWS Config, and Amazon Inspector

 

Module 11: Configuration management

 • Introduction to the configuration management process
 • AWS services and tooling for configuration management
 • Hands-on lab: Performing blue/green deployments with CI/CD pipelines and Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

 

Module 12: Observability

 • Introduction to observability
 • AWS tools to assist with observability
 • Hands-on lab: Using AWS DevOps tools for CI/CD pipeline automations

 

Module 13: Reference architecture (Optional module)

 • Reference architectures

 

Module 14: Course summary

 • Components of DevOps practice
 • CI/CD pipeline review

AWS Certification

Prerequisites

We recommend that attendees of this course have the following prerequisites:

 • Attended System Operations on AWS or Developing on AWS course
 • Working knowledge of one or more high-level programming languages (C#, Java, PHP, Ruby, Python, etc.)
 • Intermediate knowledge of administering Linux or Windows systems at the command-line level
 • Working experience with AWS using both the AWS Management Console and the AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...