קורסים מקצועיים למתקדמים

פיתוח תוכנה

GitHub Copilot

מספר הקורס 35684

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

calendar-1.svg 05/09/2024
קורס בוקר

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

32

מספר מפגשים:

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

In this course we will learn about the role of artificial intelligence in software development, highlighting various AI tools used in coding. Attendees will gain insight into GitHub Copilot, understand its functionality and how it scales the coding process. Through interactive discussions and demonstrations, participants will understand the significance of integrating artificial intelligence into modern development workflows.

מטרות הקורס

Who Should Attend

This course is designed for software developers and programmers who wish to improve their skill with coding assistance tools powered by artificial intelligence.

Whether you're a seasoned developer or a novice coder, this course offers valuable insights into effectively leveraging GitHub Copilot within your projects while emphasizing ethical considerations and best practices in AI-driven development.

תכנית הלימודים

Course Contents

Introduction to GitHub Copilot

 1.  Introduction to AI in Software Development

Overview of AI tools in coding.

Introduction to GitHub Copilot: What it is and how it works.

 1. Setting up GitHub Copilot

Installing GitHub Copilot on IDE

Configuring your development environment for VS Code Copilot.

Basic Usage and Features

 1. Basic Commands and Code Completion

Using Copilot for code completion.

Understanding the suggestions provided by Copilot.

 1.  Deep Dive into Features

Exploring language and framework support. (Python, .net, Java, HTML, CSS)

Customizing Copilot settings and preferences.

Working with GitHub Copilot

 1. Practical Coding Sessions

Hands-on coding exercises using Copilot in various programming languages. (Python, HTML, CSS)

 1. Understanding Copilot’s Limitations and Errors

Common pitfalls and how to avoid them.

When to rely on Copilot and when to override its suggestions.

Advanced Topics and Best Practices

 1. Advanced Features

Using Copilot for testing and debugging.

Leveraging Copilot in database management and API integration.

 1. Best Practices and Ethical Considerations

Discussing the ethical implications of using AI in coding.

Best practices for relying on AI assistance without compromising learning.

Backend and Frontend Project Development with Copilot.

Prerequisites

Familiarity with programming languages ​​such as Python, Java and JavaScript, HTML, CSS.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...