קורסים מקצועיים למתקדמים

Web Development

The Go Programming Lan g uage Basic GO

מספר הקורס 3379

למה ללמוד בג'ון ברייס?
  • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
  • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
  • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
  • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

In Google’s words, “Go was born out of frustration with existing languages and environments for systems programming. Programming had become too difficult and the choice of languages was partly to blame. One had to choose either efficient compilation, efficient execution, or ease of programming; all three were not available in the same mainstream language. Programmers who could were choosing ease over safety and efficiency by moving to dynamically typed languages such as Python and JavaScript rather than C++ or, to a lesser extent, Java. Go is an attempt to combine the ease of programming of an interpreted, dynamically typed language with the efficiency and safety of a statically typed, compiled language. It also aims to be modern, with support for networked and multicore computing. Finally, working with Go is intended to be fast: it should take at most a few seconds to build a large executable on a single computer. To meet these goals required addressing a number of linguistic issues: an expressive but lightweight type system; concurrency and garbage collection; rigid dependency specification; and so on. These cannot be addressed well by libraries or tools; a new language was called for.”
This course, introduces developers to Google’s buzz generating, popular and intriguing Go programming language. Students will learn how to write code using Go, and learn about the Tour of Go and Go Playground. Learners will also discover Go’s philosophy and motivation, advantages, shortcomings, and when and where it is most appropriate to use Go. It includes lectures and hands on practice and exercises.

מטרות הקורס

Who Should Attend

• Developers and managers who are curious about GO

• Developers that want to build web modules & web services with GO

• Developers who start working on a Go project

תכנית הלימודים

full syllabus
PDF להורדה

Introduction and History of GO
o Why another programming language
• Tour of Go and the Go Playground
• Installing and setting up GO
o Modules vs GoPath
o Working with Modules
o Go Libraries
• Basics Syntax
• Packages, variables and functions
• Flow Control Statements: for, if, else, switch, defer
o Differences from other languages
• structs, slices and maps
o arrays vs slices
o slice internal representation
o slice pitfalls
o using maps
• Intermediate Features:
o Methods and Interfaces
o Closures
o Go Interfaces internal representation
• Concurrency:
o Go Routines and Channels
o The power of Go Routines
o Sharing Data By Communicating
• Introduction to Advanced GO
o Formatting, comments and naming conventions
o Switch, fallthrough and no ops
o Redeclaration and Reassignment
4
o Range with Unicode
o Defer best practices
o New vs Make vs Constructors
o Arrays by pointer vs slice
o Implementation of append
o Global init functions
o Web serving int counter
o Using the blank identifier in importing
o Embedding: Interfaces, Structs vs Inheritance
o Channels use in server throttling

Prerequisites
  • Experience in procedural or OOP programming
  • Understand Web architecture and the role of Web modules
  • Familiarity with Web basic client technologies

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...