קורסים מקצועיים למתקדמים

Business Intelligence

Implementing Data Models and Reports with MS SQL Server 2012-2014-MOC20466

מספר הקורס 21466

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

The focus of this five-day instructor-led course is on creating managed enterprise BI solutions. It describes how to implement multidimensional and tabular data models, deliver reports with Microsoft SQL Server Reporting Services, create dashboards with Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, and discover business insights by using data mining.

On Completion, Delegates will be able to

Describe the components, architecture, and nature of a BI solution.

Create a multidimensional database with Analysis Services.

Implement dimensions in a cube.

Implement measures and measure groups in a cube.

Use MDX Syntax.

Customize a cube.

Implement a Tabular Data Model in SQL Server Analysis Services.

Use DAX to enhance a tabular model.

Create reports with Reporting Services.

Enhance reports with charts and parameters.

Manage report execution and delivery.

Implement a dashboard in SharePoint Server with PerformancePoint Services.

Use Data Mining for Predictive Analysis.

Who Should Attend

This course is intended for database professionals who need to fulfill a Business Intelligence Developer role to create analysis and reporting solutions. Primary responsibilities include:

 • Implementing analytical data models, such as OLAP cubes.
 • Implementing reports, and managing report delivery.
 • Creating business performance dashboards.
 • Supporting data mining and predictive analysis.

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

As a SQL Server database professional, you may be required to participate in, or perhaps even lead, a project with the aim of implementing an effective enterprise BI solution. Therefore, it is important that you have a good understanding of the various elements that comprise a BI solution, the business and IT personnel typically involved in a BI project, and the Microsoft products that you can use to implement the solution.

 • Elements of an Enterprise BI Solution
 • The Microsoft Enterprise BI Platform
 • Planning an Enterprise BI Project

Module 2: Creating Multidimensional Databases

This module provides an introduction to multidimensional databases and introduces the core components of an Online Analytical Processing (OLAP) cube.

 • Introduction to Multidimensional Analysis
 • Creating Data Sources and Data Source Views
 • Creating a Cube
 • Overview of Cube Security

Module 3: Working with Cubes and Dimensions

This module describes how to create and configure dimensions and dimension hierarchies in an Analysis Services multidimensional data model.

 • Configuring Dimensions
 • Defining Attribute Hierarchies
 • Sorting and Grouping Hierarchies

Module 4: Working with Measures and Measure Groups

This module describes measures and measure groups. It also explains how you can use them to define fact tables and associate dimensions with measures.

 • Working with Measures
 • Working with Measure Groups

Module 5: Introduction to MDX

This module describes the fundamentals of MDX and explains how to build calculations, such as calculated members and named sets.

 • MDX Fundamentals
 • Adding Calculations to a Cube
 • Using MDX to Query a Cube

Module 6: Enhancing a Cube

This module describes how to enhance a cube with Key Performance Indicators (KPIs), actions, perspectives, and translations.

 • Working with Key Performance Indicators
 • Working with Actions
 • Working with Perspectives
 • Working with Translations

Module 7: Implementing an Analysis Services Tabular Data Model

This module describes Analysis Services tabular data models and explains how to develop a tabular data model using the SQL Server Data Tools for Business Intelligence (BI) add-in for Visual Studio.

 • Introduction to Analysis Services Tabular Data Models
 • Creating a Tabular Data Model
 • Using an Analysis Services Tabular Data Model in the Enterprise

Module 8: Introduction to DAX

This module explains the fundamentals of the DAX language. It also explains how you can use DAX to create calculated columns and measures, and how you can use them in your tabular data models.

 • DAX Fundamentals
 • Enhancing a Tabular Data Model with DAX

Module 9: Implementing Reports with SQL Server Reporting Services

This module introduces Microsoft SQL Server Reporting Services and discusses the tools and techniques that a professional BI developer can use to create and publish reports.

 • Introduction to Reporting Services
 • Creating a Report with Report Designer
 • Grouping and Aggregating Data in a Report
 • Publishing and Viewing a Report

Module 10: Enhancing Reports with SQL Server Reporting Services

This module describes how to enhance a SQL Server reporting Services report with charts and other visualizations, and how to use parameters to filter data in a report.

 • Showing Data Graphically
 • Filtering Reports by Using Parameters

Module 11: Managing Report Execution and Delivery

This module describes how to apply security and report execution settings, and how to create subscriptions to deliver reports.

 • Managing Report Security
 • Managing Report Execution
 • Subscriptions and Data Alerts
 • Troubleshooting Reporting Services

Module 12: Delivering BI with SharePoint PerformancePoint Services

This module introduces Microsoft SharePoint Server as a platform for BI, and then focuses on building BI dashboards and scorecards with PerformancePoint Services.

 • Introduction to SharePoint Server as a BI Platform
 • Introduction to PerformancePoint Services
 • PerformancePoint Data Sources and Time Intelligence
 • Reports, Scorecards, and Dashboards

Module 13: Performing Predictive Analysis with Data Mining

This module introduces data mining, describes how to create a data mining solution, how to validate data mining models, how to use the Data Mining Add-ins for Microsoft Excel, and how to incorporate data mining results into Reporting Services reports.

 • Overview of Data Mining
 • Creating a Data Mining Solution
 • Validating a Data Mining Model
 • Consuming Data Mining Data
Prerequisites

 

This course requires that you meet the following prerequisites:

 • At least 2 years’ experience of working with relational databases, including:
 • Designing a normalized database.
 • Creating tables and relationships.
 • Querying with Transact-SQL.
 • Some basic knowledge of data warehouse schema topology (including star and snowflake schemas).
 • Some exposure to basic programming constructs (such as looping and branching).
 • An awareness of key business priorities such as revenue, profitability, and financial accounting is desirable.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...