קורסים מקצועיים למתקדמים

Big Data

Introduction to Cassandra for Developers

מספר הקורס 6963

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

The Cassandra (C*) database is a massively scalable NoSQL database that provides high availability and fault tolerance, as well as linear scalability when adding new nodes to a cluster. It has many powerful capabilities, such as tunable and eventual consistency, that allow it to meet the needs of modern applications, but also introduce a new paradigm for data modeling that many organizations do not have the expertise to use in the best way

This course provides an in-depth introduction to using Cassandra and creating good data models with Cassandra. It is technical and comprehensive, with a focus on the practical aspects of working with C*. It introduces all the important concepts needed to understand Cassandra, including enough coverage of internal architecture to make good decisions. It is hands-on, with labs that provide experience in all the important areas. It covers CQL (Cassandra Query Language) in depth, as well as covering the Java API for writing Cassandra clients

After taking this course, you will have learned what you need to productively work with Cassandra as well as guidelines for using it in an optimal manner. You’ll also understand some of the “anti-patterns” that lead to non-optimal C* data models. You’ll be familiar with CQL and with the Java client library, and be ready to work on production systems involving Cassandra.

This course includes coverage of Cassandra 3.x, but is also suitable for users of Cassandra 2. Features introduced in Cassandra 3 are clearly indicated.

On Completion, Delegates will be able to

Understand the needs that C* addresses

Be familiar with the operation and structure of C

Be able to install and set up a C* database

Use the C* tools, including cqlsh, nodetool, and ccm (Cassandra Cluster Manager)

Be familiar with the C* architecture, and how a C* cluster is structured

Understand how data is distributed and replicated in a C* cluster

Understand core C* data modeling concepts, and use them to create well-structured data models

Use data replication and eventual consistency intelligently

Understand and use CQL to create tables and query for data

Know and use the CQL data types (numerical, textual, uuid, etc.)

Understand the various kinds of primary keys available (simple, compound, and composite primary keys)

Use more advanced capabilities like collections, counters, secondary indexes, CAS (Compare and Set), static columns, and batches

Be familiar with the Java client API

Use the Java client API to write client programs that work with C*

Build and use dynamic queries with QueryBuilder

Understand and use asynchronous queries with the Java API

Who Should Attend

תכנית הלימודים

Full Sylabus
PDF להורדה

 

Session 1: Cassandra Overview

 • Why We Need Cassandra
 • High level Cassandra Overview
 • Cassandra Features
 • Basic Cassandra Installation and Configuration

 

Session 2: Cassandra Architecture and CQL Overview

 • Cassandra Architecture Overview
 • Cassandra Clusters and Rings
 • Data Replication in Cassandra
 • Cassandra Consistency / Eventual Consistency
 • Introduction to CQL
 • Defining Tables with a Single Primary Key
 • Using cqlsh for Interactive Querying
 • Selecting and Inserting/Upserting Data with CQL
 • Data Replication and Distribution
 • Basic Data Types (including uuid, timeuuid)

 

Session 3: Data Modeling and CQL Core Concepts

 • Defining a Compound Primary Key
  • CQL for Compound Primary Keys
  • Partition Keys and Data Distribution
  • Clustering Columns
  • Overview of Internal Data Organization
 • Additional Querying Capabilities
  • Result Ordering – ORDER BY and CLUSTERING ORDER BY
  • UPDATE and DELETE Queries
  • Result Filtering, ALLOW FILTERING
  • Batch Queries
 • Data Modeling Guidelines
  • Denormalization
  • Data Modeling Workflow
  • Data Modeling Principles
  • Primary Key Considerations
 • Composite Partition Keys
  • Defining with CQL
  • Data Distribution with Composite Partition Key
  • Overview of Internal Data Organization

 

Session 4: Additional CQL Capabilities

 • Indexing
  • Primary/Partition Keys and Pagination with token()
  • Secondary Indexes and Usage Guidelines

 

 • Cassandra Counters
  • Counter Structure and Definition
  • Using Counters
  • Counter Limitations
 • Cassandra collections
  • Collection Structure and Uses
  • Defining Collections (set, list, and map)
  • Querying Collections (Including Insert, Update, Delete)
  • Limitations
  • Overview of Internal Storage Organization
 • Static Column: Overview and Usage
 • Static Column Guidelines
 • Materialized View: Overview and Usage
 • Materialized View Guidelines

 

Session 5: Data Consistency In Cassandra

 • Overview of Consistency in Cassandra
 • CAP Theorem
 • Eventual (Tunable) Consistency in C* – ONE, QUORUM, ALL
 • Choosing CL ONE
 • Choosing CL QUORUM
 • Achieving Immediate Consistency
 • Using other Consistency Levels
 • Internal Repair Mechanisms (Read Repair, Hinted Handoff)

 

Session 6: Lightweight Transactions (LWT)/ Compare and Set (CAS)

 • Overview of Lightweight Transactions
 • Using LWT, the [applied] Column
 • IF EXISTS, IF NOT EXISTS, Other IF conditions
 • Basic CAS Internals
 • Overhead and Guidelines

 

Session 7: Practical Considerations

 • Dealing with Write Failure
  • Unavailable Nodes and Node Failure
  • Requirements for Write Operations
 • Key and Row Caches
  • Cache Overview
  • Usage Guidelines
 • Multi-Data Center Support
  • Overview
  • Replication Factor Configuration
  • Additional Consistency Levels – LOCAL/EACH QUORUM
 • Deletes
  • CQL for Deletion
  • Tombstones
  • Usage Guidelines

 

Session 8: The Java Client API

 • API Overview
  • Introduction
  • Architecture and Features
 • Connecting to a Cluster
  • Cluster and Cluster.Builder
  • Contact Points, Connecting to a Cluster
  • Session Overview and API
  • Working with Sessions
 • The Query API
  • Overview
  • Dynamic Queries, Statement, SimpleStatement
  • Processing Query Results, ResultSet, Row
  • PreparedStatement, BoundStatement
  • Binding Values and Querying with PreparedStatements
  • CQL to Java Type Mapping
  • Working with UUIDs
  • Working with Time/Date Values
  • Working with Batches of SimpleStatement and PreparedStatement
 • Dynamic Queries and QueryBuilder
  • QueryBuilder Overview and API
  • Building SELECT, DELETE, INSERT, and UPDATE Queries
  • Creating WHERE Clauses
  • Other Query Examples
 • Configuring Query Behavior
  • Setting LIMIT and TTL
  • Working with Consistency
  • Using LWT
  • Working with Driver Policies
  • Load Balancing Policies – RoundRobinPolicy, DCAwareRoundRobinPolicy
  • Retry Policies – DefaultRetryPolicy, DowngradingConsistencyRetryPolicy, Other Policies
  • Reconnection Policies
 • Asynchronous Querying Overview
  • Synchronous vs. Asynchronous Querying
  • Executing Asynchronous Queries
  • java.util.concurrent.Future
  • Cassandra ResultSetFuture
  • Future Result Processing

 

Prerequisites

Reasonable Java experience for the Java driver labs, some knowledge of databases

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...