shape-876@2x

מחשוב ענן

Jira – מתאוריה לפרקטיקה ניהול פרויקטים בעולם ה-Agile

מספר הקורס 3780

24 סה"כ שעות אקדמאיות
3 מפגשים
* מספר המפגשים והשעות למפגש עשויים להשתנות בין קורס לקורס
calendar-1.svg

המועדים הקרובים

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאים הנוגעים לקורס על מנת להתאים את הלימודים לנסיבות שאינן בשליטתה. לרבות באמצעות שינוי מקום הלימוד, שינוי מועד פתיחת הקורס,  החלפת מתכונת הלימוד ללימודים מקוונים, ו/או הקפאת הלימודים בקורס והמשכם לאחר חלוף הנסיבות שדרשו זאת ו/או כל שינוי אחר שיידרש לאור נסיבות שאינן בשליטת המכללה כאמור. בקרות נסיבות כאמור, המכללה תבחר ותיישם כל שינוי שידרש בהתאם למיטב שיקוליה המקצועיים.

ניתן לפתוח קורס בהתאמה אישית לארגונים במועד שיתואם עימנו

20/12/2023

קורס בוקר

סניף

תל אביב

06/03/2024

קורס בוקר

סניף

תל אביב

20/06/2024

קורס בוקר

סניף

תל אביב

04/09/2024

קורס בוקר

סניף

תל אביב

18/12/2024

קורס בוקר

סניף

תל אביב

על הקורס בקצרה

תנאי השוק התחרותיים, גורמים לשינויים תכופים בדרישות הפרויקט ומאלצים ארגונים רבים להתמודד עם אתגרים שונים כגון:

 • איחורים במסירת פרויקטים ומוצרים – Time to Market
 • בעיות איכות
 • שינויים תכופים בתכולות הפרויקט
 • חוסר גמישות ויכולת להגיב לשינויים

כדי להישאר תחרותיים ורלוונטיים לצרכי הלקוח, ארגונים רבים מאמצים את חשיבת ה-Agile במטרה להפוך לארגונים מהירים, גמישים ושקופים. אימוץ Agile משנה את החשיבה הארגונית מן היסוד ומחייב גם שינוי בכלי העבודה לניהול הפרויקט.

גם ארגונים גדולים וותיקים מאמצים Agile Thinking. אולם בעוד שארגונים קטנים מתמודדים עם פרויקטים קטנים יחסית, ארגונים גדולים צריכים להתאים את חשיבת ה-Agile לפרויקטים גדולים ומורכבים. לשם כך הם פונים ל-Scaled Agile, חשיבה המותאמת לניהול תוכניות (Programs) ופרויקטים ועדין מתבססת על עקרונות ה-Agile כגון Working system או עבודה בBatches קטנים.

הקורס יציג דוגמאות אמיתיות לאימוץ חשיבת ה-Agile בפרויקטים בגדלים שונים. כמו כן נדון כיצד Scaled Agile יוביל ארגונים גדולים וקטנים להצלחה ועמידה באתגרים אלו.

אחד הכלים הנפוצים בסביבת ה-Agile הוא Jira המותאם לחשיבת Agile. זהו כלי ALM שניתן להגדיר בדרכים שונות (Configurable), כך שכל ארגון יכול להתאים אותו לצרכיו ולתהליכי העבודה שלו. זהו קורס מעשי ביותר שבנוי כך שכל כל התרגולים יתבססו על Jira.

 

hat.png

מטרות הקורס

הקניית הכלים, השיטות והתפיסות האג'יליות לניהול פרויקטים

הכרות מעמיקה עם Jira – הכלי הנפוץ ביותר לניהול פרויקטים בעולם ה-Agile

kahal.png

למי מיועד הקורס

מנהלים ומובילי תהליכים בארגונים, מפתחי תכנה, בודקי תכנה, ראשי צוותים ומנהלי מחלקות, מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר, ארכיטקטים, מהנדסי מערכת ומנהלי משאבי אנוש. כל איש מקצוע או ארגון השוקל לעבור לעבודה בסביבת Agile ואינו יודע מה לשאול...

structure.png

תכנית הלימודים

הסילבוס המלא
PDF להורדה

 

 

נושא אב

פירוט

מבוא לניהול פרויקטים בעולם ה-Agile

 • רקע כללי – היכרות עם סביבת Agile
 • מהו פרויקט
 • מהו ניהול פרויקטים
 • מחזור החיים של פרויקט – Project Life Cycle
 • מחזור חיים של פרויקט בסביבת Agile (Adaptive)

תפקיד מנהל הפרויקט בסביבת Agile

 • Servant Leadership
 • תחומי האחריות של מנהל הפרויקט
 • מנהל הפרויקט כ-Facilitator
 • מיומנות רכה

היכרות עם Jira

 • מערכות ALM
 • מהי Jira
 • מונחים במערכת Jira
 • סוגי Issues במערכת
 • פרויקט Jira
 • תהליכי עבודה (Workflows)
 • לוחות עבודה (Boards)
 • Ranking
 • הגדרה וניהול של Filters
 • Jira Dashboards

Framework Kanban

 • היכרות עם Kanban framework
 • Kanban Workflow
 • וויזואליזציה של ה-Workflow
 • WIP Limit
 • לוח Kanban ב-Jira

Framework Scrum

 • היכרות עם Scrum framework
 • תפקידים בעולם ה-Scrum
 • לוח Scrum ב-Jira
 • הגדרה וניהול Sprints במערכת Jira
 • דו"חות ספרינט ב-Jira

Scaled Agile ותהליכי Lean-Agile

 • יחידת הערך הבסיסית לעבודה וכיצד מיוצגת ב-Jira
 • Backlog ארגוני וכיצד בנוי ב-Jira
 • עבודה בסביבה מרובת צוותים
 • עבודה במקצב ארגוני – Organizational Cadence
 • תהליך העבודה (Workflow) הארגוני

Advanced Roadmap

 • היכרות עם Advanced Roadmap
 • הגדרת צוותים (Shared Teams)
 • הגדרת תוכניות עבודה (Plans)
 • הגדרה וניהול של Timeline
 • ניהול Team capacity
 • כלים לתכנון משימות צוותי

ניהול פרויקטגרסה

בסביבת Agile

 • ניהול פרויקטים בסביבת Scaled Agile
 • הגדרת דרישות עסקיות – פירוק ליחידות ערך
 • תכנון לוח הזמנים בפרויקט Agile
 • הכנה וניהול ה-Backlog
 • תכנון פרויקטגרסהBusiness Cycle
 • ניהול תקציב בפרויקט Agile
 • ניהול סיכונים

Jira Dashboards

 • שיקוף נתונים ובקרת פרויקט
 • Burndown Project
 • שיקוף נתונים ב-Jira על ידי Dashboards

 

 

תנאי קבלה

ניסיון בניהול פרויקטים / הובלת משימות הדורשות ניהול מתקדם

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...