קורסים מקצועיים למתקדמים

Linux

Linux Fundamentals and Basic Administration

מספר הקורס 887

חשכ"ל
למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

calendar-1.svg 03/09/2024
קורס בוקר
calendar-1.svg 17/09/2024
קורס ערב
calendar-1.svg 09/12/2024
קורס ערב

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

The rising popularity of Unix & Linux systems is attributed to their robust features, including multi-tasking, multi-user support, advanced security, and high-performance handling of large datasets. Widely adopted as a preferred platform for internet servers, clusters, and ERP systems such as SAP and ORACLE. Additionally, the surge in containerization technologies like Docker, built upon the Linux-based Docker engine, further enhances their versatility.

On Completion, Delegates will be able to

The course encompasses Unix & Linux Operating systems, spanning from fundamental topics like the file system to advanced features such as process management. Participants will acquire essential skills in manipulating the shell (Bash) and creating basic automation tasks. The curriculum also includes basic administration topics, culminating in a comprehensive learning experience with numerous "Hands-On" labs to reinforce practical understanding

Who Should Attend

This course is designed for professionals utilizing Linux systems in their roles, including end users, IT managers, DevOps, automation specialists, developers, engineers, QA professionals, and more. It caters to individuals with minimal or no prior experience with Linux but possesses a basic understanding of other platforms like Windows, macOS, Unix etc.

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Introduction to Linux

 • Linux concept & history
 • Linux Kernel architecture
 • Common Linux distributions overview

  Linux Session

 • client-server methods
 • Linux command Structure
 • The Manual Pages

The File System

 • Common Linux distributions File System structure
 • Manipulating directories and files using the Bash Shell
 • Manipulating files using “wildcards”
 • Mounting external file systems

Text Editors

 • Vim

Organizing Files

 • Security via Permissions
 • The inode table
 • Hard & soft links

Pipes and Filters

 • I/O redirections
 • Using pipe and tee
 • head/tail
 • Cut
 • sort/uniq
 • grep
 • tr

Power Tools

 • Using Find
 • Regular Expressions
 • Basic implementations of Sed & Awk (optional)

The Bash Shell Environment

 • Quoting
 • Aliases
 • History
 • Custom & system variables
 • Environment files & startup files

Processes management

 • Monitoring Processes Using top, ps, job
 • Sending Signals
 • Scheduling processes
 • Handling Processes priority

Introduction to Shell Scripts

 • Simple scripts
 • Positional parameters & arguments
 • Command exit status
 • Selection & conditions (if , elif, case)
 • Looping commands (for , while)
 • Handling arithmetic expressions
 • Interactive input
 • Debugging in the Shell

Basic Network Configuration &  monitoring

 • ip command
 • ping
 • traceroute and tracepath
 • Network configuration files
 • Network Manager

Basic Server Deployment

 • Controlling services
 • Installing external software (dpkg. tar.gz…)

General Administration Topics (optional, only if time is available)

 • Linux startup flow
 • Run levels &  inittab
 • Systemd targets

  Containers overview (Only if time is available)

 • Containers technology main points
 • Podman vs. Docker basics
Prerequisites

Participants should have a user-level experience with any computer system. Familiarity with command-line usage is beneficial. The course also provides an advantage for those interested in server administration, prior knowledge in the field may be advantageous.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...