פיתוח למערכות Linux/Unix

Linux Internals and Kernel Development

מספר הקורס 5913

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

המבחן של המדינה קבע שג'ון ברייס היא המכללה שמשלבת הכי הרבה בוגרים בעבודה בהייטק

Overview

This course focuses on the basic elements of the Linux kernel, which allow programmers to build modules and device drivers. The students will gain a general understanding of the basic tools and interfaces, in order to successfully modify features and develop new aspects of the kernel. During the labs the students will build a full device driver including hardware access and interrupt handling

On Completion, Delegates will be able to

Explain the core elements of the Linux kernel

Be able to use the code for modifying and building a new modules

Build complex kernel modules

Debug a kernel module and a kernel oops

Explain the way the kernel manages memory

Explain the use of interrupt handlers

Understand the flow between user space and kernel space

Understand the network sub system and write network modules

Who Should Attend

Programmers and software designers who plan to use Linux kernel below the application level and to develop kernel space modules and device drivers

תכנית הלימודים

Full syllabus
PDF להורדה

Introduction to the Linux kernel

 • Kernel overview
 • What is Open source
 • The system boot process
 • Linux kernel history and versions
 • What is a device driver
 • Kernel configuration and compilation
 • Kernel build system – Makefiles and KConfigs
 • Kernel command line
 • Downloading the source
 • Building the kernel

Writing a simple kernel module

 • A simple kernel module structure
 • Implicit steps of compiling modules in Linux kernel version 2.6
 • Using shell commands to manipulate modules
 • The kernel log
 • Using the printk function

Runtime information

 • Passing parameters to the module
 • Exporting symbols
 • The /proc file system
 • Sysfs

Memory Management

 • Memory areas
 • Memory page frames
 • Requesting and releasing page frames
 • Allocating contiguous virtual memory area
 • The slab and slob allocators
 • Memory caches and allocations
 • Managing slabs
 • Creating and destroying caches
 • User space memory access

Implementing a character device file

 • The VFS structure
 • Initialization and termination
 • Opening the device file
 • IOCTL
 • Implementing base operations

Moving data between kernel and user

 • Mapping memory
 • virtual file systems
 • signals
 • netlink

Debugging

 • Kernel configuration for debugging
 • KGDB
 • Kdb
 • Trace tools

Locking mechanisms

 • Locking requirements
 • Preemption
 • Atomic bit operations
 • Interrupt disabling
 • Spin lock
 • Semaphores

Linux Scheduler

 • Process and thread
 • Scheduling policies
 • Priorities
 • Kernel tasks
 • task_struct structure
 • SMP scheduling

Interrupt handling

 • Hardware interrupt handling basics
 • Interrupt handler and control
 • Low level handling
 • Wait queues technique
 • Threaded interrupts

Bottom halves

 • Differing work
 • Using software interrupts
 • Tasklets
 • Timers & RTC
 • Work queues

Network device drivers

 • The layer model
 • Registration and un-registration
 • Socket buffers, allocations and manipulations
 • Network headers
 • Softnet basics
 • Packet reception
 • Packet transmission
 • NAPI
 • Writing a simple dummy device module
 • Network queues
 • Netlink
 • Ip layer and routing
 • Network filters

Block Layer and VFS

 • Block Layer
 • Block device drivers
 • VFS
 • IO schedulers
 • DMA
Prerequisites

Delegates should have a working knowledge with Linux user space programming

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...