פיתוח למערכות Linux/Unix

Linux System Programming

מספר הקורס 5911

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

המבחן של המדינה קבע שג'ון ברייס היא המכללה שמשלבת הכי הרבה בוגרים בעבודה בהייטק

Overview

This course explores the system-level programming interfaces provided by Linux to develop applications and Embedded Linux Systems.

The course covers all the services provided by the C-Library to the application layer: accessing and handling files, creating processes and threads, IPC and many more

On Completion, Delegates will be able to

Understand the Linux programming model

Create and manage processes and threads

Using synchronization objects and IPC effectively

Debugging applications

Who Should Attend

The course is designed for developers who need to make their first steps in Linux development

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Linux for Programmers

 • Linux standards and compatibility
 • System calls
 • Privilege mode – how does it works
 • Utilities and system limits
 • How to get help – man pages, commands help
 • Tools – make , cross compile tools

Working with files

 • File descriptors
 • Opening and closing files
 • Reading and writing files
 • File status and the inode
 • Mapping files
 • dup and dup2
 • Creating directories
 • FILE* APIs
 • Symbolic links
 • Poll/select/epoll
 • Passing file descriptors between processes

Introduction to Processes

 • What is in a process?
 • Memory protection
 • Process ids, and parent relationship
 • Startup and shutdown
 • Resource limits
 • The process address space
 • Virtual and physical memory
 • The Linux scheduler
 • Creating process – fork/vfork
 • Priorities
 • Wait* , signalfd and multiplexing
 • Fork and exec*
 • Process return value
 • Adoption
 • Zombies and solutions
 • System(3)
 • Process groups, sessions
 • Best practices and common patterns

Posix Threads

 • Thread overview
 • Creating and controlling threads
 • Threads attributes
 • Canceling threads
 • Thread local storage

Memory allocation

 • malloc
 • mmap
 • Custom allocators
 • Obstacks
 • Allocating on the stack (alloca(3) and C99 stack allocation) 

Synchronization Objects

 • Posix mutex
 • Mutex attributes
 • Futex
 • Priority inheritance
 • Using reader-writer locks
 • Using condition variables
 • Avoiding deadlocks
 • POSIX semaphores
 • POSIX Shared memory
 • SYS V IPC – and why we should avoid it
 • Barriers and multicore issues
 • Atomic operations

Pipes and FIFOs

 • Creating pipes
 • Working with pipes
 • Popen(3)
 • Named pipes (FIFOs)
 • Working with named pipes

Signals

 • What is a signal?
 • Signal vs Interrupt
 • Reacting to a signal
 • Signal masks and signal sets
 • Writing a signal handler
 • signalfd
 • Alarm, and interval timers
 • How signal implemented (user/kernel)

Sockets

 • Domain and socket types
 • Using datagram sockets
 • Using stream sockets
 • UNIX domain socket APIs
 • Internet domain sockets
 • Hosts, addresses, and ports
 • Byte ordering
 • IPv4 and IPv6
 • Internet domain socket APIs
 • Raw sockets
 • Direct access to network device

IO Subsystem

 • IO overview
 • Kernel page cache
 • IO Schedulers
 • ionice , ioprio_set
 • Using O_DIRECT

Zero Copy

 • Overview
 • sendfile
 • pipe
 • splice
 • tee
 • vmsplice
 • Other tools 

Application debugging

 • Toolchain overview
 • Pre-processing info
 • Symbols, name mangling
 • Debugging information
 • ELF format and tools
 • Using GDB
 • Debugging with eclipse
 • DDD
 • Remote debugging
 • GDB automation
 • Debugging with core dumps
 • Writing fault handlers
 • Other tools for debugging, tracing and profile
Prerequisites

Delegates should have a working knowledge with C programming language

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...