סייבר ואבטחת מידע

Malware Analysis

מספר הקורס 71590

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

המבחן של המדינה קבע שג'ון ברייס היא המכללה שמשלבת הכי הרבה בוגרים בעבודה בהייטק

Overview

Malware Analysis is the study and close examination of malware to understand its origins, purpose, and potential impact on the system. Malware analysts accomplish their tasks by using various tools and expert-level knowledge to understand what a piece of malware can do and how it does it. This course provides participants with the practical skills and knowledge to analyze malware and exposes them to a critical set of tools required for their tasks.

The course helps prepare for the certification exam GREM (SANS).

On Completion, Delegates will be able to

Malware analysis using both Dynamic and Static analysis methods

Assembly language to examine malware

Reverse engineering malware using various tools

The first glimpse into Windows kernel

למי מיועד הקורס

Cybersecurity practitioners

Cyber forensics analysts

Security engineers/researchers

Incident responders

Junior malware analysts or reverse engineers

Software developers

תכנית הלימודים

Full syllabus
PDF להורדה

Module 1: Introduction to Malware Analysis

In the first module, students will study different types of malware and see how they operate, understand how the anti-virus works, and eventually develop an idea of approaching a malicious file and where to find it.

 • Introduction to Malware Analysis
  • Malware Analysis Definitions
  • Types of Malware
  • Different Behaviors of Malware Types
  • Security Mechanisms
  • How the Anti-Virus Works
  • Understanding PE Format
  • Hash and File Identification
  • Windows Libraries and Processes
  • Windows APIs
  • Setting Up a Safe Environment for Inspecting Malware
 • Extracting malware from data segments
  • Network PCAP file
  • Volatile Memory (RAM)
  • Basics of Volatile Memory Malicious Activity Research

Module 2: Basic Static Analysis

Basic static analysis allows the malware-researcher to inspect the influences of malware on the system while it is in a static stage, that is, in code format. This phase is critical for collecting information about the malware for more advanced stages of the research.

 • Basic Static Analysis
  • Security Concerns
  • First Analysis with Strings
  • PE file Sections
  • Information Gathering from PE
  • Analyzing Program Dependency Libraries
  • Resources Section Anomaly
  • VirusTotal
  • Database of File Hashes
  • Writing Static Analysis Report

Module 3: Basic Dynamic Analysis

Basic Dynamic Analysis is the initial method of inspecting and analyzing malware. Students will activate the malware in a protected sandbox environment during this stage and analyze its effects on the system. Various tools for malware analysis will be introduced and used by participants during this module.

 • Basic Dynamic Analysis
  • Organize and Isolate your Environment
  • New Malware System
  • Snapshot System
  • Analyzing Processes
  • Registry Analysis
  • Monitoring Registry Changes
  • Analyzing Autoruns
  • Network Traffic Monitoring with Wireshark
  • Faking Network Traffic and Configure Proxies
  • DNS Monitoring
  • Simulating Internet Services
  • Analyzing Findings

Module 4: Assembly x86

This module will introduce Assembly language basics closest to the binary computer language that humans can read. Familiarization with Assembly will allow students to gain a closer insight into what lies at the base of the malware’s code and how it was meant to operate when activated and is an entry ticket into the world of reverse engineering.

 • Assembly Language Basics
  • x86 Processor Architecture
  • Understanding Buses and Data Traffic
  •  Syscalls Table
  • Number and Character Representation
  • Basic Assembly x86 Programming
Prerequisites

Advanced knowledge of:

 • Linux
 • Network Forensics (Course 71586) or Windows Forensics (Course 71585)
סימולטור - Cyberium Arena

The courses at John Bryce Training allow you to gain experience with unique simulators and hands-on practice labs that include a variety of scenarios. Students are given the opportunity to put in practice what they have learned in order to retain all the relevant skills and information they were given throughout the course, this way upgrading their knowledge and expertise.

The simulator that is used in the hands on practice labs is The Cyberium system. This is an advanced cyber scenario simulator which has been developed by cyber experts who have been constantly involved in cyber training and in giving knowledge gaps solutions in the field of cyber. The simulator includes two main types of scenarios – educational and realistic.

Each educational scenario is focused on a different aspect of the course and simulates a specific aspect of the training topics. Each issue or topic taught in the course has a point exercise that allows the student to focus on it and deeply learn it.

The realistic scenarios simulate possible or past incidents related to Information Security. This includes everything from topics such as the Regulation of Cyber Systems to Attacks by Terrorist Hacker Organizations. These scenarios are broader than the educational exercises and require more of a systemic, strategic and comprehensive vision.

After each scenario, the system automatically generates detailed reports that serve as immediate feedback that allows the student and lecturer to measure the abilities, strengths, and weaknesses of the participant.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...