Office / אופיס

ניהול פרויקטים באמצעות Microsoft Project 2013 Professional

מספר הקורס 4414

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

המבחן של המדינה קבע שג'ון ברייס היא המכללה שמשלבת הכי הרבה בוגרים בעבודה בהייטק

על הקורס בקצרה​

מערכת Microsoft Project 2013 מהווה פתרון לניהול הפרויקטים בארגון ושיפור הביצועים בצד המשתמש.

למערכת שלושה חלקים: צד השרת (Project server), צד ה-PWA, שדרכו אנו משקפים את הפרויקט לשאר בעלי העניין ומנהלים את המערכת הארגונית (לא בקורס הנוכחי), וצד ה- Project Professional 2013 שמהווה כלי שולחן עבודה לניהול הפרויקטים.

 MS – Project תומכת בניהול כל מחזור חיי הפרויקט משלב האתחול, התכנון, הביצוע, מעקב ובקרה וסגירת הפרויקט. בעזרת המערכת יוכל מנהל הפרויקט לנהל את: תכולת הפרויקט, לוחות זמנים, תקציב, משאבים, סיכונים ועוד. גמישות המערכת מאפשרת את התאמתה למתודולוגית ניהול הפרויקטים המקובלת בארגון. שימוש נכון במערכת Microsoft Project Professional 2013 תאפשר למנהל הפרויקט להיות עם האצבע על הדופק ולעמוד ביעדי הפרויקט, בתקציב, בזמן ובאיכות הנדרשים.

מטרות הקורס

לתת למנהלי הפרויקטים היכרות מעמיקה עם כלי לתכנון מעקב ובקרה אחר הפרויקטים, אשר יתמוך במתודולוגיות ניהול הפרויקטים הנהוגה בארגון, וכן יביא לשיפור באיכות ויעדי הפרויקטים.

למי מיועד הקורס

מנהלי פרויקטים, מהנדסי תעשייה וניהול, מנהלי פיתוח, אנשי תכנון ובקרה, ועובדים נוספים בארגון אשר מעוניינים להכיר את היכולות שמאפשרת מערכת MS-Project 2013 ככלי לניהול פרויקטים עצמאיים.

תכנית הלימודים

הסילבוס המלא
PDF להורדה

מבוא

 • מבוא לניהול פרויקטים ומושגים כללים
 • סביבת העבודה
 • סקירת תצוגות וטבלאות

הגדרות ראשוניות

 • יצירת פרויקט חדש / מתבנית
 • הזנת מאפייני פרויקט
 • קביעת לוחות זמנים לפרויקט
 • מידע אודות פרויקט
 • תזמון אוטומטי

תכנון פעילויות

 • הגדרת חלוקה לרמות (ערסלים)
 • קישור פעילויות
 • השהיות וחפיפות
 • קביעת לוחות זמנים לפעילות
 • הזנת פעילות מחזורית
 • קביעת אילוצים לפעילויות
 • הזנת תאריכי יעד
 • הזנת אבני דרך
 • בדיקת משך הפרויקט
 • עבודה עם תגיות חכמות
 • יבוא פעילויות מ- Excel
 • יבוא פעילויות מ-Outlook
 • שימוש בהערות והיפר קישור
 • ניתוח הנתיב הקריטי והמרווחים
 • שמירת פרויקט
 • סדרן

משאבים

 • הגדרת משאבים עבודה, חומרים, עלות
 • קביעת לוחות זמנים למשאב
 • קביעת לוחות זמנים לקבוצות משאבים
 • קביעת זמינות משאב
 • יצירת מאגר משאבים משותף
 • הקצאת משאבים לפעילות
 • נוסחת העבודה
 • ארגון משאבים בקבוצות
 • החלקת משאבים עם הקצאת יתר
 • תצוגת פרטי הקצאות במאגר המשאבים
 • ניתוח עומסים על פני זמן

מעקב התקדמות

 • שמירת תכנית בסיסית
 • מעקב אחר התקדמות פרויקט
 • הזנת אחוזי ביצוע
 • הזנת ערכים בפועל
 • הזזה קדימה ואחורה לפי תאריך הדיווח
 • הצגה ודיווח של סטאטוס הפרויקט
 • Task Inspector

עלויות

 • הזנת תעריפי עלויות למשאבים
 • הזנת עלויות פעילות
 • הזנת פעילויות פרויקט
 • ניתוח עלויות המשאבים

ניהול תצוגה

 • מיון נתונים בתצוגה
 • קיבוץ נתונים בתצוגה
 • סינון מידע בתצוגה
 • עריכה ויצירה של טבלאות
 • עיצוב תרשים גנט
 • עיצוב תרשים רשת
 • עיצוב תצוגת יומן
 • הדפסת תצוגות
 • הדפסת דו”חות
 • העתקת מידע מהפרויקט כקובץ תמונה
 • שמירת הפרויקט כדף אינטרנט
 • שיתוף מידע עם תוכנות אופיס אחרות

פרויקט אב ותת פרויקטים

השוואה בין קבצים

 

 

תנאי קבלה
 • דרוש ניסיון קודם בעבודה בסביבת Windows.
 • דרוש ידע תיאורטי בניהול פרויקטים, הכרת מושגים בתחום.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...