קורסים מקצועיים למתקדמים

Linux

Monitoring and Debugging in the Linux Environment

מספר הקורס 9147

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

Description: This course is intended for programmers who wish to monitor their C/C++ apps on a Linux system, tune their Linux system to their needs, modify the boot process and more

What this course does not cover:

 •  writing scripts
 •  interacting with the shell
 •  login/logout
 •  using debugger (local or remote)

מטרות הקורס

Who Should Attend

This course is intended for programmers who wish to monitor their C/C++ apps on a Linux system, tune their Linux system to their needs, modify the boot process and more

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Monitoring memory

 • top, ps and more
 • How the OS allocates RAM
 • Being not lazy in RAM allocation
 • Swap (adding, removing, monitoring)
 • To swap or not to swap

Monitoring applications

 • ps and it’s many options
 • how does /proc work
 • the /proc folder per app
 • What are zombies? How do you identify them? How do you handle them?
 • Controlling affinity of apps
 • Limiting apps resources
 • strace (standalone and attaching)
 • top and it’s many options
 • What is a software watchdog?
 • Writing a simple Linux watchdog
 • Using inittab for simple watchdogging
 • How does the Linux scheduler work? nice(1), chrt(1)

Monitoring disk

 • The mount paradigm
 • using du and df correctly
 • Difference between disk utilization and logical size of files
 • Seeing all open files of applications
 • Controlling disk scheduling priority and class (ioprio).
 • iotop(1) and iostat(1)
 • sar(1) and other monitoring tools
 • The different file systems Linux supports
 • Implications of file system selection on application performance.
 • Controlling file system features.

Monitoring network

 • netstat and it’s many options
 • Monitoring and controlling the OS network stack (/proc).
 • ifconfig and it’s many options
 • Monitoring the network interface (ethtool).
 • ip(1) and it’s many options
 • Load balancing and failing over ethernet interfaces
 • Bridging network interfaces.
 • vlans and tunnels.
 • lo and what it’s for?
 • Name resolution and it’s problems.
 • tap devices.

Monitoring the kernel

 • Seeing kernel threads in ps
 • Examining interrupts
 • Controlling affinity of interrupt handles
 • Interrupt load balancing
 • Controlling affinity of kernel threads
 • Modules: loading, unloading, monitoring

The boot process

 • The BIOS
 • The bootloader
 • Configuring grub
 • Using other bootloaders (lilo, syslinux, uboot)
 • Advantages and disadvantages of certain boot loaders
 • The init process
 • SysV init
 • Upstart
 • inittab and how it works

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...