קורסים מקצועיים למתקדמים

פיתוח תוכנה

Developing Node.js Microservices with Nest

מספר הקורס 3386

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

Node.js is a software system designed for writing highly scalable Internet applications, notably web servers. Programs are written in JavaScript, using event driven, asynchronous I/O to minimize overhead and maximize scalability. Unlike most JavaScript programs, it is not executed in a web browser, but is instead a server-side JavaScript application.

Node.js consists of Google’s V8 JavaScript engine plus several built-in libraries.

As part of the course, we will learn how to scale and architect a microservices by using Nest framework.

On Completion, Delegates will be able to

Use Node.js to build lightweight real-time microservices with the Nest Framework and Typescript

Node.js with back-end databases and discover how to use some of the leading external modules for Node.js

a better understanding of concurrency problem solving and traffic load balancing when building microservices web applications

Get to know best practices with the advanced framework for building microservices - Nest

Who Should Attend

This course is for web developers experienced in JavaScript, who want to increase their knowledge in Node.js, Typescript and learn how to architect microservices applications.

תכנית הלימודים

Course Contents
PDF להורדה
 • Node.js Best practices and limitations
 1. What is Node and what is it not
 2. Node.js Features
 3. Hello Server: Building a web server in Node.js
 4. Debugging node applications 
 • Building your Stack
 1. Pulling in other libraries
 2. Docker
 3. Building custom libraries
 4. Async programming and callbacks
 5. Blocking vs. non-blocking I/O
 6. Working within the event loop
 7. Creating development apps – MySQL & MongoDB with docker 
 • Microservices pattern
 1. Overview
 2. Data in Microservices
 3. Async vs sync communication
 4. Pros & Cons 
 • Building Microservice phase 1 – Nest
 1. Creating the microservices
 2. Using @nestjs/microservices
 3. Message & Event patterns
 4. Decorators
 5. Observables
 6. grpc
 7. Connecting to MySQL
 8. Running the service on docker  
 • Gateway 
 1. Create applicative gateway using Nest
 2. Infra gateway – AWS service / nginx
 3. Gateway and MS communications (http, message queue) 
 • Building Microservice phase 2 – Nest
 1. Creating the microservices
 2. Communicate with gateway.
 3. Connecting to MongoDB.
 4. Open AI integration.
 5. Running the service on docker  
 • Dockerizing our ecosystem
 1. Running the microservices using docker
 2. Running few instances from a specific microservice
 • Integration Tests Node Applications
 1. Introduction to unit testing
 2. Testing with Mocha and Should
 3. Suits, specs & Reporters
 4. Testing Synchronous code
 5. Testing Asynchronous code
 • Secured Gateway
 1. Application configuration
 2. Routing
 3. Authentication
 4. Input validation
Prerequisites
 • JavaScript – Good Knowledge
 • Typescript – Basic Knowledge
 • js – Basic Knowledge
 • MySQL – Good Knowledge
 • MongoDB – Good Knowledge
 • RabbitMQ – Basic Knowledge

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...