קורסים מקצועיים למתקדמים

Amazon Web Services

Planning and Designing Databases on AWS

מספר הקורס 3586

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

In this course, you will learn about the process of planning and designing both relational and nonrelational AWS databases. It will teach you how to use workload requirements to define database design considerations and explore the features and capabilities of the eight AWS database services. By the end of the course, you will be able to determine which AWS database service is right for your workloads, and design the database to meet your requirements.

On Completion, Delegates will be able to

Apply database concepts, database management, and data modeling techniques

Evaluate hosting databases on Amazon EC2 instances

Evaluate relational AWS database services and their features (Amazon RDS, Amazon Aurora, and Amazon Redshift)

Evaluate nonrelational AWS database services and their features (Amazon DocumentDB, Amazon

DynamoDB, Amazon ElastiCache, Amazon Neptune, and Amazon QLDB)

Examine how the design criteria apply to each service

Apply management principles based on the unique features of each service

Who Should Attend

Data Engineers who are new to designing cloud databases or nonrelational databases

Solutions Architects who are designing services or architectures that are integrated with databases

Developers that are building cloud database-enabled applications

תכנית הלימודים

Full syllabus
PDF להורדה

Module 1: Database concepts and general guidelines

 • Databases in the cloud
 • Database design principles
 • Transactional compliance

Module 2: Database planning and design

 • Workload requirements
 • Design considerations

Module 3: Databases on Amazon EC2

 • Amazon EC2 for hosting databases

Module 4: Purpose-built databases databases on Amazon EC2 and Amazon RDS

 • The journey to AWS
 • Data modeling basics

Module 5: Amazon RDS

 • Amazon RDS overview
 • Amazon RDS distinguishing features
 • Amazon RDS design considerations
 • Hands-on Lab: working with Amazon RDS databases

Module 6: Amazon Aurora

 • Amazon Aurora overview
 • Amazon Aurora distinguishing features
 • Amazon Aurora design considerations
 • Hands-on Lab: working with Amazon Aurora databases

Module 7: Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)

 • Amazon DocumentDB overview
 • Amazon DocumentDB design considerations
 • Amazon DocumentDB distinguishing features
 • Hands-on Lab: working with Amazon DocumentDB databases

Module 8: Amazon DynamoDB

 • Amazon DynamoDB overview
 • Amazon DynamoDB data modeling
 • Amazon DynamoDB distinguishing features
 • Amazon DynamoDB design considerations
 • Hands-on Lab: working with Amazon DynamoDB

Module 9: Databases in Amazon Neptune

 • Amazon Neptune overview
 • Amazon Neptune design considerations

Module 10: Databases in Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)

 • Amazon QLDB overview
 • Amazon QLDB Design Considerations

Module 11: Databases in Amazon ElastiCache

 • Amazon ElastiCache overview
 • Amazon ElastiCache for Memcached
 • Amazon ElastiCache for Redis

Module 12: Data warehousing in Amazon Redshift

 • Amazon Redshift overview
 • Amazon Redshift distinguishing features
 • Amazon Redshift data modeling
 • Amazon Redshift design considerations
 • Hands-on Lab: working with Amazon Redshift Clusters

Module 13: Course Overview

Prerequisites

We recommend that attendees of this course have:

 • Familiarity with AWS Database Services, equivalent to AWS Database Offerings digital training
 • Understanding of database design concepts, and/or data modeling for relational or nonrelational databases
 • Familiarity with cloud computing concepts
 • Familiarity with general networking and encryption concepts
 • Understanding of the three V’s of data (volume, velocity, and variety)
 • Familiarity with basic data analytics concepts, equivalent to Data Analytics Fundamentals digital training
 • Understanding of general architecting best practices and the AWS Well-Architected Framework, equivalent to Architecting on AWS classroom training

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...