קורסים מקצועיים למתקדמים

Python

Python for Non-Programmers

מספר הקורס 40836

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

72

מספר מפגשים:

Overview

Basic programming skills are a fundamental requirement for many IT professionals. An entry-level programmer can have difficulty with jargon and knowing where to start. Learning language syntax can be an uphill struggle when it cannot be put into context.

Support staff often have to communicate with development staff, and misunderstandings easily arise from cultural differences.

Python is the perfect language to start programming and build a good skill. It easy to use and learn, you can use it for procedural, functional and object-oriented programming

This course gives a basic understanding of how computer systems work from a programmer’s perspective, and how to use this knowledge to produce good python code. It also enables technical staff who are not programmers to gain a perspective of software development.

On Completion, Delegates will be able to

Who Should Attend

תכנית הלימודים

Full Syllabus

 • Computer system components
 • Central hardware components
 • Moore’s Law
 • Software components
 • Operating systems
 • Processes
 • Virtual memory
 • Virtualisation
 • Cloud Computing
 • What is a program?
 • What does a programmer do?
 • Components of a program
 • Programming languages
 • Standards
 • Applications and libraries
 • Code used by more than one program
 • What does a program do?
 • Paper to program
 • Creating a program
 • A first program
 • Running a program
 • Error messages are your friends
 • Giving names to data items
 • Assignment statements
 • Console vs. GUI
 • Simple graphical messages
 • Special characters
 • Representing data
 • Common numbering systems
 • Numbers in programming languages
 • Bits, bytes and words
 • Conventions
 • Fundamental types
 • Getting it wrong
 • Representing characters
 • The problem with the Euro
 • Representing integers
 • Representing floating point
 • E numbers
 • Representing time
 • Representing nothing
 • Variables and constants
 • Objects
 • Life of a variable – scope
 • An alternative to scope
 • Namespaces
 • Choosing variable names
 • Names you should not use
 • Operations on data
 • Choosing variable types
 • Assignment and types
 • Simple operations?
 • Operator precedence
 • Comments
 • Arrays and lists
 • Sorting
 • Other linear types – stacks, queues, deques
 • Downside of linear structures
 • Non-linear types and keys
 • Containers for records – tree structures
 • Associative arrays
 • Compound types
 • Class
 • Object Orientation
 • Flow control
 • Altering program flow
 • Simple decision statements
 • What is truth?
 • Boolean operators
 • Logical operators
 • Using logical operators
 • Loops
 • Simple loop statements
 • Array processing
 • Language supplied iterators
 • Interrupt handling
 • Exception handling
 • Scope revisited
 • Named blocks
 • Calling a function
 • Arguments and Parameters
 • Passing arguments by copy
 • Passing arguments by reference
 • Returning results
 • Function call syntax
 • Recursion
 • Entry points
 • Modules and Libraries
 • Why hide code and data? Encapsulation
 • Asynchronous subroutines – Threads
 • What is a file?
 • File systems
 • Exchangeable file systems
 • I/O Libraries and Layers
 • File data types
 • File names
 • Opening a file
 • Opening a file – checks
 • Opening a file – modes
 • Sequential access
 • Random access
 • Buffering
 • Concurrency issues
 • Locking strategies
 • Compilation
 • Linking
 • Loading and running
 • Process attribute inheritance
 • Portability
 • Emulators
 • Interpretation
 • The third way: Byte-code
 • Optimisation
 • Debuggers
 • Virtues of a programmer
 • Readability and style
 • Naming conventions
 • Error handling
 • Programming for change
 • The need for speed
 • Programming for performance
 • Constants – aren’t
 • Portability and flexibility
 • OOP introduction
 • Classes and objects
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Basic Patterns

Prerequisites
 • Delegates must be computer literate and have recent experience as a computer user.
 • Good English skills (Reading and writing).

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...