קורסים מקצועיים למתקדמים

פיתוח תוכנה

React & Redux Advanced

מספר הקורס 3381

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

32

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

4

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

4

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

React advanced and latest features using typescript.

Understand Higher order component, how they help us to build more dynamic components. The benefits of increasing functional components in our application, Composable components, Memoization ( reselect ) & Hooks.

Managing our State With redux, middleware & async functions, auto reducer imports and more best practices.

In conclusion, we will build an example of a chatbot using the official library of OpenAI.

מטרות הקורס

Who Should Attend

Experienced Developers who aim to learn the Advanced features of React & Redux technologies

תכנית הלימודים

Full syllabus

Typescript

 • Interfaces
 • Type declaration
 • Classes & modifiers
 • Generics
 • Modules
 • Type narrow
 • Tools

 

DOM Virtualization

 • Engine changes
 • Fibers
 • Diffing Algorithm

 

Components

 • Functional Components
 • Pure components
 • High order components
 • Render Props
 • Reselect

 

Hooks – solve HOC’s Hell

 • useState
 • useEffect
 • simulate lifecycle with useEffect
 • useMemo
 • useCallback
 • useRef
 • useContext
 • useReducer
 • useDeferredValue
 • useRef
 • useId

 

Redux toolkit

 • Store
 • Action
 • Reducer
 • Middleware
 • Auto imports reducers
 • Initial state
 • Redux Hooks
  • Use store with React
  • Using reducers and actions to manage component state
  • useSelector & useDispatch abstraction

React routing

 • React router
 • Single routes
 • Multiple routes
 • Router Hooks
  • useHistory
  • useParams

Services & async functions

 • Async functions
 • Http services
 • Dispatch actions
 • Axios middleware

 

Handing

 • Error boundaries
 • componentDidCatch

 

Testing react components

 • Jest
 • Mocha

 

Example with OpenAI

 • Node-openai
 • Building an example with the OpenAI official typescript library

 

Prerequisites
 • Experience in client-side technologies based on HTML & CSS
 • Experience in JavaScript programming
 • Some background in REST and Web-Services
 • React basic
 • TypeScript basic

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...