קורסים מקצועיים למתקדמים

Amazon Web Services

Cloud Operations on AWS

מספר הקורס 3554

חשכ"ל
למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

This course teaches systems operators and anyone performing system operations functions how to install, configure, automate, monitor, secure, maintain and troubleshoot the services, networks, and systems on AWS necessary to support business applications. The course also covers specific AWS features, tools, and best practices related to these functions.

On Completion, Delegates will be able to

Recognize the AWS services that support the different phases of Operational Excellence, a Well-Architected Framework pillar

Manage access to AWS resources using AWS Accounts and Organizations and AWS Identity and Access Management (IAM).

Maintain an inventory of in-use AWS resources using AWS services such as AWS Systems Manager, AWS CloudTrail, and AWS Config.

Develop a resource deployment strategy utilizing metadata tags, Amazon Machine Images, and Control tower to deploy and maintain an AWS cloud environment.

Automate resource deployment using AWS services such as AWS CloudFormation and AWS Service Catalog.

Use AWS services to manage AWS resources through SysOps lifecycle processes such as deployments and patches.

Configure a highly available cloud environment that leverages AWS services such as Amazon Route 53 and Elastic Load Balancing to route traffic for optimal latency and performance.

Configure AWS Auto Scaling and Amazon Elastic Compute Cloud auto scaling to scale your cloud environment based on demand.

Use Amazon CloudWatch and associated features such as alarms, dashboards, and widgets to monitor your cloud environment.

Manage permissions and track activity in your cloud environment using AWS services such as AWS CloudTrail and AWS Config.

Deploy your resources to an Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), establish necessary connectivity to your Amazon VPC, and protect your resources from disruptions of service.

State the purpose, benefits, and appropriate use cases for mountable storage in your AWS cloud environment.

Explain the operational characteristics of object storage in the AWS cloud, including Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and Amazon S3 Glacier.

Build a comprehensive costing model to help gather, optimize, and predict your cloud costs using services such as AWS Cost Explorer and the AWS Cost & Usage Report

Who Should Attend

System administrators and operators who are operating in the AWS Cloud

Informational technology workers who want to increase their system operations knowledge

תכנית הלימודים

Full Syllabus

Module 1: Introduction to System Operations on AWS

 • Systems operations
 • AWS Well-Architected Framework
 • AWS Well-Architected Tool

Module 2a: Access Management

 • Access management
 • Resources, accounts, and AWS Organizations

Module 2b: System Discovery

 • Methods to interact with AWS services
 • Introduction to monitoring services
 • Tools for automating resource discovery
 • Inventory with AWS Systems Manager and AWS Config
 • Troubleshooting scenario
 • Hands-On Lab: Auditing AWS Resources with AWS Systems Manager and AWS Config

Module 3: Deploy and Update Resources

 • Systems operations in deployments
 • Tagging strategies
 • Deployment using Amazon Machine Images (AMIs)
 • Deployment using AWS Control Tower
 • Troubleshooting scenario

Module 4: Automate Resource Deployment

 • Deployment using AWS CloudFormation
 • Deployment using AWS Service Catalog
 • Troubleshooting scenario
 • Hands-On Lab: Infrastructure as Code

Module 5: Manage Resources

 • AWS Systems Manager
 • Troubleshooting scenario
 • Hands-On Lab: Operations as Code

Module 6a: Configure Highly Available Systems

 • Distributing traffic with Elastic Load Balancing
 • Amazon Route 53

Module 6b: Automate Scaling

 • Scaling with AWS Auto Scaling
 • Scaling with Spot Instances
 • Managing licenses with AWS License Manager
 • Troubleshooting scenario

Module 7: Monitor and Maintain System Health

 • Monitoring and maintaining healthy workloads
 • Monitoring distributed applications
 • Monitoring AWS infrastructure
 • Monitoring your AWS account
 • Troubleshooting scenario
 • Hands-On Lab: Monitoring Applications and Infrastructure

Module 8: Data Security and System Auditing

 • Maintaining a strong identity and access foundation
 • Implementing detection mechanisms
 • Automating incident remediation
 • Troubleshooting scenario
 • Hands-On Lab: Implementing IAM permissions boundaries
Prerequisites

We recommend that attendees of this course have the following prerequisites:

 • Successfully completed the AWS Technical Essentials course
 • Background in either software development or systems administration
 • Proficiency in maintaining operating systems at the command line, such as shell scripting in Linux environments or cmd/PowerShell in Windows
 • Basic knowledge of networking protocols (TCP/IP, HTTP)

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...