קורסים מקצועיים למתקדמים

Web Development

Typescript Advanced

מספר הקורס 3383

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

24

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

3

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

This course intended for developers who want to deep their knowledge in Typescript and scale their code base by using the latest powerful features of typescript.

The course contains practical learning exercises and live coding, building a backend API application based on express, input validation with Zod (decorators) and more.

מטרות הקורס

Who Should Attend

Front-end developers who wish to learn programming with Angular

תכנית הלימודים

Course Contents
PDF להורדה

Overview

 • Why should we use Typescript – static check
 • Setting up Typescript compiler
 • Using concurrent to setup Node.js express API compile and run time environment.
 • Using TS-Node

Typescript compiler – create a useful TS configuration and prepare our application setup.

 

The basic

 • Modules & Types
 • Casting
 • Primitive types
 • Types and interfaces
  • Core types
  • Custom types
  • Aliases
  • Extending interfaces
 • Nested objects
 • Tuples (declare different types in array)
 • Enums
 • Union
 • Unknown, any & never

External resources

 • Get type based on the JSON file
 • Partial types

Functions & Classes

 • Function types
 • Callbacks
 • Classes modifiers
 • Readonly
 • Abstracts
 • Function overload

Advanced patterns

 • Intersection
 • Guards
 • Index properties
 • Type casting
 • Unions advanced – using type property in interfaces
 • Lookup types
 • Conditional types
 • Mapped types

Generics

 • Generic function
 • Constants
 • Keyof
 • Generic utilities
 • Generic vs Union

Decorators – if time permits

 • Why using decorators?
 • Class decorator
 • Decorator factories
 • Property decorator
 • Accessor
 • validators
Prerequisites

Before attending this course, students must have:

 • JavaScript – Advanced knowledge
 • Node.js, express – Basic knowledge
 • Typescript – Basic knowledge

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...