קורסים מקצועיים למתקדמים

VMware

Veeam Backup & Replication v12.1: Configure, Manage and Recover- H41HNS

מספר הקורס 6817

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

calendar-1.svg 03/11/2024
קורס בוקר

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

16

מספר מפגשים:

Overview

Veeam Backup & Replication v12.1: Configure, Manage, and Recover is a technical course that provides IT professionals with the skills needed to configure, manage, and support a Veeam Backup & Replication v12.1 solution. With extensive hands-on labs, the class teaches administrators and engineers how to effectively protect and manage data in ever-changing technology and business environments, bringing tangible benefits to businesses in the digital world. This course is based on Veeam Backup & Replication v12.1, part of Veeam Data Platform, and is approximately 60% theory and 40% hands-on labs.

On Completion, Delegates will be able to

Describe Veeam security concepts

Given a scenario, configure a backup job and a backup copy job

Explain network-attached storage (NAS) backups and configuration

Describe Veeam’s replication capabilities

Determine appropriate use case for backups, replicas and/or continuous data protection

Configure backup infrastructure components, including proxy and repository servers

Given a scenario, evaluate when and how to apply immutability settings

Given a scenario, recover data from backups

Who Should Attend

This course is suitable for anyone responsible for configuring, managing, or supporting a Veeam Backup & Replication v12.1 environment.

תכנית הלימודים

Course Contents

Data protection strategies

 • Review of key data protection strategies that ensure the safety of your data.

Analysis of risks to data

 • Explore different risk scenarios

– What risks do we face daily within our environment?

What is protected?

 • Review of Veeam Data Platform and introduction to the class scenario.

Security and protection considerations

 • Describe strategies and tools to secure the Veeam backup server to Avoid unauthorized access and data leaks.

Protecting workloads

 • Efficiently protect VMware and Hyper-V virtual machines based on well-defined SLAs through the creation of backup jobs.

Deploying agents

 • Identify the use of protection groups to automate the installation of Veeam Agents and protecting workloads with agent backup jobs.

Unstructured data backup

 • List required components and features available to protect unstructured data.

Optimizing your backups

 • Analyze features and settings that allow backup storage optimization, faster backups, and data consistency.

Immutability and hardened repositories

 • Describe backup data protection mechanisms to avoid premature deletion and unwanted modifications.
 • Identify characteristics and deployment steps of Linux Hardened Repositories to achieve backup data immutability.

Backup infrastructure optimization

 • List deployment options and additional settings to improve general backup solution performance.

 Replication

 • Describe use cases, architectures, and features of replication jobs and continuous data protection (CDP) policies.

Backup copy jobs

 • Ensure recoverability and adhere to the 3-2-1 Rule with backup copy jobs.

Long-term retention

 • List different mechanisms for data archiving, including grandfather- father-son retention policies.

Scale-out Backup Repository™

 • Describe architecture, placement policies, data tiers, and management of Scale-out Backup Repositories.

Move and copy backups with VeeaMover

 • Identify use cases for virtual machine and backup migrations with Veeam over.

Recovery verification

 • Create automated tests to ensure recoverability from backups and  replicas.

Veeam Backup Enterprise Manager

 • Describe the use cases for Veeam Backup Enterprise Manager.

Incident Response Planning

 • Integrating Veeam Backup and Replication into your incident response plan.

Advanced recovery features

 • Explore some more in-depth recovery features of Veeam Backup and Replication.

Selecting the ideal recovery method

 • What are the implications of different recovery methods and selecting the correct recovery method?

Enacting a recovery

 • Get practice in recovering different recovery types with a variety of data types.

Detailed lab outline

Lab 1: Secure Veeam backup server

 • Lab 1.1: Secure the Veeam backup server

Lab 2: Protect virtual machines

 • Lab 2.1: Add the virtual infrastructure to the Veeam Backup & Replication inventory
 • Lab 2.2: Protect virtual workloads

Lab 3: Veeam Agent backup capabilities

 • Lab 3.1: Automate deployment of Veeam Agents
 • Lab 3.2: Protect physical workloads

Lab 4: Unstructured data backup capabilities

 • Lab 4.1: Prepare Veeam infrastructure for file share backups
 • Lab 4.2: Protect file share workloads

Lab 5: Backup infrastructure optimization

 • Lab 5.1: Deploy a dedicated VMware backup proxy
 • Lab 5.2: Deploy a Veeam Hardened Repository
 • Lab 5.3: Deploy immutable object storage

Lab 6: Second site backup and backup management

 • Lab 6.1: Create a backup copy job
 • Lab 6.2: Create a Scale-out Backup Repository (SOBR)
 • Lab 6.3: Create a dynamic backup job
 • Lab 6.4: Migrate virtual machine backups to another job

Lab 7: Building replication capabilities

 • Lab 7.1: Prepare Veeam infrastructure for virtual machine replication
 • Lab 7.2: Working with replication jobs
 • Lab 7.3: Working with CDP policies

Lab 8: Testing virtual machine backups

 • Lab 8.1: Create a SureBackup job to verify backups
 • Lab 8.2: Create a SureBackup job to verify replicas

Lab 9: Working with Veeam Backup Enterprise Manager

 • Lab 9.1: Connect the backup server with Veeam Backup Enterprise Manager
 • Lab 9.2: Decrypt an imported encrypted file
 • Lab 9.3: Create a restore operator user

Lab 10: Application items recovery

 • Lab 10.1: Perform a Microsoft SQL Server instant database recovery
 • Lab 10.2: Restore an Active Directory user

Lab 11: Recovering a guest OS file

 • Lab 11.1: Restore a guest operating system file
 • Lab 11.2: Restore a guest operating system file with disk publishing

Lab 12: Full virtual machines recovery

 • Lab 12.1: Recover a virtual machine with Instant Recovery
 • Lab 12.2: Recover a virtual machine with full VM recovery and quick rollback

Lab 13: Restore a physical machine from an Agent backup

 • Lab 13.1: Perform a bare metal recovery of a Windows physical

machine from an Agent backup

 • Lab 13.2: Perform an instant VM recovery of a Linux physical machine from an Agent backup

Lab 14: Restore from a replica

 • Lab 14.1: Disaster failover to a VMware vSphere® replica and failback to production
 • Lab 14.2: Working with replica failover plans
 • Lab 14.3: Planned failover to a Microsoft Hyper-V replica

Lab 15: Restore from a file share backup

 • Lab 15.1: Recover a file share folder from backup

• Lab 15.2: Recover an entire file share with instant file share recovery

Prerequisites
 • Students should have fundamental IT experience working with networking, servers, storage, cloud, virtualization and operating systems.
 • To get the most out of this course, students should be familiar with the core fundamental concepts of Veeam Backup & Replication through hands-on experience.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...