קורסים מקצועיים למתקדמים

תשתיות ותקשורת

VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]

מספר הקורס 4475

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

16

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

2

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

2

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

This two-day, hands-on training course provides you with the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster. In this course, you are taught the many considerations that the vSAN configuration has on the initial planning of the vSAN datastore. You also manually configure a vSAN cluster.

On Completion, Delegates will be able to

Explain the key features and use cases for vSAN

Detail the underlying vSAN architecture and components

Describe the different vSAN deployment options

Detail vSAN cluster requirements and considerations

Apply recommended vSAN design considerations and capacity sizing practices

Explain the influence of vSAN objects and components on the initial cluster plan

Determine and plan for storage consumption by data growth and failure tolerance

Design vSAN hosts for operational needs

Explain Maintenance Mode use and its impacts on vSAN

Apply best practices for vSAN network configurations

Manually configure a vSAN cluster using VMware vSphere® Client™

Explain and configure vSAN fault domains

Understand and apply vSAN storage policies

Define encryption in the vSAN cluster

Describe the architecture and use cases for stretched clusters

Configure a stretched cluster

Understand the steps involved in creating the vSAN iSCSI target services

Who Should Attend

Experienced system administrators

תכנית הלימודים

Full syllabus
PDF להורדה

1  Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

2  vRealize Automation Overview and Architecture

 • Describe the purpose and functionality of vRealize Automation
 • Describe the vRealize Automation architecture
 • Describe the use of VMware Workspace ONE® AccessTM
 • Describe the relationship between Kubernetes clusters, containers, and vRealize Automation services
 • Describe CLI commands for vRealize Automation 8 cluster management
 • Describe Cloud Assembly
 • Describe Service Broker
 • Describe Code Streamv

2  Introduction to vSAN

 • Describe vSAN architecture
 • Describe the advantages of object-based storage
 • Describe the difference between All-Flash and Hybrid vSAN architecture
 • Explain the key features and use cases for vSAN
 • Discuss the vSAN integration and compatibility with other VMware technologies
 • Identify vSAN objects and components
 • Describe a vSAN object
 • Describe how objects are split into components
 • Explain the purpose of witness components
 • Explain how vSAN stores large objects
 • View object and component placement on the vSAN datastore

3  Planning a vSAN Cluster

 • Identify requirements and planning considerations for vSAN clusters
 • Apply vSAN cluster planning and deployment best practices
 • Determine and plan for storage consumption by data growth and failure tolerance
 • Design vSAN hosts for operational needs
 • Identify vSAN networking features and requirements
 • Describe ways of controlling traffic in a vSAN environment
 • Recognize best practices for vSAN network configurations

4  Deploying a vSAN Cluster

 • Deploy and configure a vSAN cluster using the Cluster QuickStart wizard
 • Manually configure a vSAN cluster using vSphere Client
 • Explain and configure vSAN fault domains
 • Using VMware vSphere® High Availability with vSAN
 • Understand vSAN cluster maintenance capabilities
 • Describe the difference between implicit and explicit fault domains
 • Create explicit fault domains

5  vSAN Storage Policies

 • Explain how storage policies work with vSAN
 • Explain the role of storage policies in planning a vSAN cluster
 • Define and create virtual machine storage policies
 • Apply and modify virtual machine storage policies
 • Change virtual machine storage policies dynamically
 • Identify virtual machine storage policy compliance status

6  Introduction to Advanced vSAN Configurations

 • Define and configure compression and deduplication in the vSAN cluster
 • Define and configure encryption in the vSAN cluster
 • Understand the remote vSAN datastore topology
 • Identify the operations involved in managing the remote vSAN datastore
 • Configure the vSAN iSCSI target service

7  vSAN Stretched and Two-Node Clusters

 • Describe the architecture and use cases for stretched clusters
 • Detail the deployment and replacement of a vSAN witness node
 • Describe the architecture and use cases for two-node clusters
 • Explain the benefits of vSphere HA and VMware Site Recovery Manager™ in a vSAN stretched cluster
 • Explain storage policies for vSAN stretched cluster
Prerequisites

You should have the following understanding or knowledge:

 • Understanding of concepts presented in the VMware vSphere: Install, Configure, Manage course
 • Knowledge of basic storage concepts
 • Experience using vSphere Client to perform administrative tasks on vSphere clusters

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...