קורסים מקצועיים למתקדמים

Net.

#Writing clean code with C

מספר הקורס 42731

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

16

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

2

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

2

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

Over the lifetime of a product, maintaining the product is actually one (if not the most) expensive area of the overall product costs. Writing clean code can significantly lower these costs, makes you more efficient during the initial development time and results in more stable code. Writing elegant and efficient code with minimal dependencies and complete error handling will make it difficult for bugs to hide and easy to maintain the code.

In this course participants will learn how to apply advanced C# techniques in order to improve the efficiency, readability, testability and extensibility of code. This course is based on C# and Visual Studio 2010.

On Completion, Delegates will be able to

Understand the importance of writing Clean Code

Write clean code in new designs

Clean up legacy code

Understand how design patterns assist in writing clean code

Who Should Attend

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Module 1: Introduction

 • Motivation
 • What is clean code?
 • Four Rules for Simple Design

Module 2: Choosing Names

 • Use intention revealing names and avoid disinformation
 • Use pronounceable and searchable names
 • Avoid encodings
 • Class and method names
 • Avoid shortened names
 • Pick one word per concept and one concept per word
 • Use solution domain names and problem domain names
 • Add meaningful context

Module 3: Comments and Formatting

 • Comments:
  • Comments Lie
  • Bad Comments
  • Good Comments
 • Formatting:
  • Is Formatting Important?
  • Vertical Formatting
  • Horizontal Formatting

Module 4: Objects and Data Structures

 • Objects and Data Structures Overview
 • Data Transfer Objects (DTOs)
 • Hybrid structures
 • The Law of Demeter

Module 5: Clean Classes, Functions and Error Handling

 • Clean Classes
 • Class Organization
 • Cohesion
 • Clean Functions
 • Clean Error Handling

Module 6: Clean Systems, Tests, Build Environment

 • Building Clean Systems
 • Separate Construction From Use
 • Dependency Injection
 • Separate of Concerns
 • Defining Boundaries
 • Unity
 • The Three Laws of TDD
 • Clean Tests
 • Tests should be F.I.R.S.T
 • Clean Build Environment

Module 7: Measuring Code Quality

 • Component Code Metrics
 • Main Sequence
 • The Level Metric
 • Lack of Cohesion Of Methods
 • Introducing NDepend
Prerequisites
 • Programming experience with C#, using object-oriented programming techniques
 • Participants should be familiar with the GOF design patterns 

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...