page up
envelopeלהשארת פרטים

ג'ון ברייס הדרכה בקהילה

ג'ון ברייס הדרכה מעורבת בפעילויות חברתיות רבות ורואה את התרומה לקהילה כערך עליון. החברה שואפת לצמצום הפערים הדיגיטליים בחברה הישראלית ומעניקה מלגות לימודים לקורסי הכשרה במחשבים - נקודת זינוק להשתלבות בשוק העבודה.

ידע טכנולוגי לעתיד טוב יותר

חברת ג'ון ברייס הדרכה יצרה קשר אמיץ עם ארגונים ועמותות רבות.
החברה מסייעת לעמותת רוח נשית המסייעת לנשים נפגעות אלימות. ג'ון ברייס הדרכה מעורבת במתן קורסי אופיס והכרת המחשב במטרה להעניק להן כלים אפקטיביים להתמודדות עם מצבן.


בין הארגונים הנוספים להן תורמת ג'ון ברייס הדרכה במסגרת פעילות האחריות החברתית בחברה: עמותת החרשים (נתניה), אלו"ט (האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים), נט"ל (נפגעי טראומה על רקע לאומי), פרויקט סלעית, עמותת אתגרים (ספורט אתגרי, העצמה ושילוב חברתי של אנשים מיוחדים) ועוד.

ספרו לי עוד
ספרו לי עוד

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

סניף מועדף

אני מסכים/ה שג'ון ברייס הדרכה תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של ג'ון ברייס הדרכה וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 700019285 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל infomail@johnbryce.co.il או לטלפון: 03-7100777.