Cyber Teach Leader

תחום המשרה:

אנו מחפשים מרצים עם רקע בתשתיות, תקשורת, הטמעת כלי סייבר, התקפות, תגובה לאירועים, צוותי SoC, חקירות אירועי סייבר ו Forensics .

שליחת קו"ח - מרצים

ניתן להעלות קבצים מסוג word ו-pdf

*שדות חובה