ללוח האירועים המלאמקצועימקצועי

Parallel Programming with TPL and DataFlow in .NET 4.5

תאריך: יום ב' 28.01.13 בין השעות: 9:00 - 12:15
| מיקום: 
תל אביב
Parallel  Programming with TPL and  DataFlow in .NET 4.5

.NET 4 introduced the Task Parallel Library (TPL) and friends that may be used to write simpler concurrent code, without resorting to creating actual threads. DataFlow, introduced in .NET 4.5 adds new capabilities of combining parallel operations into flowing networks.

הבטיחו את מקומכם

This day explores the TPL and DataFlow, showing how they work and how to use them effectively.

Parallel  Programming with TPL and  DataFlow in .NET 4.5