MIX IT למידה היברידית בהתאמה אישית

מגוון כלים טכנולוגיים המאפשרים חווית למידה חדשנית:

Course Website

 • גישה מרוכזת לפעילות לימודית במהלך הקורס
 • צפייה בחומרי לימוד דיגיטליים (חוברות, מצגות, תרגילים, וידיאו)
 • ממשק מטלות והישגים
 • תקשורת עם צוות ההוראה

Live Class

 • למידה בכיתות וירטואליות עם מיטב המרצים ב-LIVE
 • אינטראקציה מלאה עם המרצה כולל השתתפות פעילה של הסטודנטים
 • צפייה בלוח הכיתה ובמסך המרצה בזמן אמת
 • תרגול בליווי המרצה וקבלת פידבק מיידי
 • השיעורים מוקלטים, מצולמים וניתנים לצפייה למשך כל אורך הקורס

Online Academy

 • גישה למגוון קורסים דיגיטליים להעשרה וחיזוק הידע המקצועי במהלך הקורס
 • מפגשים ממוקדים לתמיכה וליווי מקצועי ע”י מרצה או מתרגל
 • ללא צורך בהגעה למכללה
map-icon_5

קורסים בתחום שיכולים לעניין אותך

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...