הצצה לקורס המנמ"רים: על השימוש ב- ROI לשם הצדקת פרויקטי מחשוב בארגון

המנכ”ל חושב ומוביל את האירגון בראיה של תוצאות. גם אם הרקע ההשכלתי הינו הנדסה, רפואה, בטחון, עם כניסתו לתפקיד ההחלטות נהיות כלכליות. ולפיכך על כל חברי ההנהלה להתאים את עצמם. אין בכך כדי לפגוע במקצועיות או בחשיבות האיכות של הביצועים, אך מה תהיה ההשפעה על השורה התחתונה נמצא בראש סולם העדיפויות.
על המנמ”ר להתאים את עצמו לרוח המנכ”ל, המנמ”ר חייב לדבר בשפת המנכ”ל או שיהפוך ללא רלוונטי.
נכון, לא תמיד קל ופשוט למדוד את ההשפעה על השורה התחתונה, פרויקטים מסויימים הינם צורך תפעולי קיומי, האם במקרים אלה ניתן לדלג על המשוכה הכלכלית?”.

 

רו”ח אלי סנדרוביץ, ששימש כסמנכ”ל כספי בארגונים מובילים בישראל כמו קבוצת תנובה, טלדור מערכות מחשבים ועוד, המשמש כיום כמרכז האקדמי של תחום הפיננסים במרכז הישראלי לניהול וכמרצה בקורס המנמ”רים של ג’ון ברייס, מדגיש בהרצאתו בפני המנמ”רים שמשתתפים בקורס שתמיד ועל כל פרוייקטי המיחשוב יש לתת גם הצדקה כלכלית.

 

אלי מסביר: “אין צורך בכלים כלכליים מורכבים ואין צורך בהשכלה חשבונאית כדי לתת הצדקה כלכלית. די אם נחשב באופן אמין את התועלות מהפרויקט ונשווה אותם לעלות הצפויה של הפרוייקט. מדידת התועלות צריך שתעשה בהסכמה בארגון. מדידת התועלות איננה ענין סובייקטיבי וכדאי ומומלץ שתינתן למדידת התועלות תשומת לב רבה”.

 

אלי נותן פתרון :”אז איך עושים זאת?
ראשית יש להקים צוות לבניית המודל. יש להסכים על הפרמטרים למדידת התועלות ולבחור פרמטרים שניתן לעקוב אחריהם גם לאחר שהפרוייקט הושק. הצוות צריך לכלול גם נציגים מהכספים ומהלקוח אצלו יופעל הפרוייקט ולא רק מאנשי המיחשוב.

 

מה יעשה הצוות?

  • הגדרת התועלות והחסכונות של המערכת ברמת הפרמטרים – שלב ראשון והכרחי בבניית המודל הכלכלי וחשוב שייעשה בהסכמה. לא יעזור אם המנמ”ר יחשוב שהמערכת תביא לחיסכון בעלויות ביחידה התפעולית אם היחידה התפעולית לא רואה עין בעין איתו.
  • הגדרת ערכי המצב הקיים לעומת הצפוי בכל אותם פרמטרים – השגת הסכמה על המצב הקיים גם היא אינה מובנת מאליה, יש להסכים על תאור וכימות המצב הקיים לפני הפרוייקט שהרי מדידת התועלות תלויה בבסיס ההשוואה.
  • כימות פער החיסכון והתועלת – מה שאינו מדיד מייצר אי הסכמות ומייצר אינטרפרטציות שונות וויכוחים. יש להסכים על אופן הכימות ולהכניס באופן ברור לתוך המודל הכלכלי את יחידות המדידה.
  • כימות עלות ההוצאה – כמובן שתקציב הפרוייקט צריך להיעשות בתשומת לב ראויה. המודל הכלכלי תלוי בתקצוב נכון ומלא של העלויות לייצור הפרוייקט. יש לכלול את העלויות הישירות כמובן מאליו, אך לא לשכוח גם את העקיפות שלעיתים הינן משמעותיות מאד.
  • בניית המודל להחזר השקעה – עכשיו אנחנו מוכנים לבניית המודל. החזר ההשקעה הינו היחס שבין התועלות לעלות הפרוייקט. היחס מתקבל האחוזים. יחס זה הינו הבסיס לקבלת החלטות כלכליות.
  • בניית המנגנונים לאיסוף המידע על השיפור והחיסכון בפועל – חשוב להבין שאיסוף המידע איננו אוטומטי. יש לתת את הדעת ומראש לאופן איסוף במידע כבר בשלב יצירת המודל שהרי קושי באיסוף המידע עשוי לייצר מצב שבו המודל לא ייתן את המצופה.
  • מדידה והוכחת האפקטיביות בפועל – מרבית המודלים הכלכליים מסתיימים בשלב הכנת המודל. תהליך מושלם הינו כזה שבו המודל משמש לבקרה”.

קורס המנמ”רים של ג’ון ברייס וקבוצת אנשים ומחשבים הינו קורס ייחודי על מערכות המידע בישראל. בשנים האחרונות עברו בו מאות מבכירי תחום מערכות המידע והמנמ”רים בשוק הישראלי. הפרויקט זכה להכרה על ידי גופים ציבוריים רבים ומהווה את תעודת הכניסה לתפקיד מנמ”ר בארגונים רבים. את השיעורים מנחה מקצועית בנצי שפירא, ששימש במשך שנים רבות כמנמ”ר של ארגונים מובילים במשק כגון: קוקה קולה, פלאפון וידיעות אחרונות.

 

הקליקו כאן לפרטים אודות קורס מנמ”רים >

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...